Gå till innehållet

Fåglar lär sig vägars hastighetsbegränsningar

Sånglärka på en väg. Foto: Erik Hansson

Sånglärka på en väg. Foto: Erik Hansson

Beteende-ekologen Pierre Legagneux på Quebec-universitetet i Rimouski och Simon Ducatez på McGill-universitetet i Montreal har fått stor spridning världen över för sin senaste rapport i Biology Letters. Duon påstår nämligen att fåglar som födosöker vid vägar flyger bort från bilar beroende på hur hög hastighetsbegränsningen är på vägen. De undviker med andra ord kollisioner med bilar som kör långsammare eller lika fort som det är tillåtet, men får svårare att undkomma fortkörare eftersom de inte flyger undan tidigare när en bil närmar sig i för hög hastighet.

Studien baseras på 134 mätningar som Legagneux gjort i Frankrike på väg hem från sitt laboratorium och hälften av alla fåglar som deltog i testet var svartkråkor, gråsparvar eller koltrastar. Legagneux märkte att fåglarna flög från vägen på olika avstånd från bilen beroende på hastighetsbegränsningarna på vägen. Där det var 20 km/h väntade fåglarna med att flyga undan tills bilen var 10 meter bort medan 110 km/h orsakade flykt på ungefär 75 meters avstånd.

Forskarna säger sig inte vara säkra på om det beror på naturligt urval utifrån de fåglar som överlever eller om fåglarna lär sig vilken medelhastighet bilar håller på vissa sträckor.

Källa: Biology Letters via Science News

Mer att läsa