Gå till innehållet

Fågelskådningen växer i USA

Fågelskådningens framtid? Foto: Erik Hansson

Fågelskådningens framtid? Foto: Erik Hansson

Enligt en ny undersökning från USA är fågelskådning den 15:e mest populära fritidsaktiviteten utomhus. Före vandring och svampplockning och precis efter att bada och att cykla. Dessutom ser antalet fågelskådare i landet ut att öka med mellan 4 och 8 procent de kommande 50 åren vilket skulle innebära att mellan 117 och 150 miljoner amerikaner fågelskådar år 2060.

I dagsläget räknar man med att ungefär 85 miljoner amerikaner har fågelskådning som hobby, vilket kan jämföras med strax över 20 miljoner år 1983. På sistone har dock ökningen trappats ner något.

Källa: Birding Trends – A Research Brief in the IRIS Series

Mer att läsa