Gå till innehållet

Fågelskådning för att skapa möten och överbrygga motsättningar

Masktörnskata ringmärkt vid Eilat Birding Center av volontärer. Foto: Eilat Birding Center 

I Georgien samlas ungdomar från hela Europa och i Eilat jobbar israeler, palestinier och jordanier sida vid sida. Fågelskådning kan skapa möten mellan olika kulturer och överbrygga motsättningar. Det är Tomas Axén Haraldsson, initiativtagare till Conservation Volunteers Network, övertygad om. 

Hösten 2015 åkte svenska ungdomar till Azerbajdzjan för att fågelskåda och för att bli en del av ett nytt samarbete mellan våra länder. Förhoppningen med projektet är att det ska leda till flera gemensamma projekt inom ungdomsutbyte, naturvårdsarbete och ekoturism. Resan leddes av Tomas Axén Haraldsson, som också tagit initiativ till Bird Camp Besh Barmag och Conservation Volunteers Network som jobbar med att koppla samman volontärer som jobbar med exempelvis fältarbete, fågelskådning eller ekoturism med lokala naturvårdsorganisationer.

Ladusvala. Foto: Eilat Birding Center 

– Bird Camp Besh Barmag syftar till att dra nytta av det imponerande fågelsträcket på platsen för att samla unga människor och bygga en liknande verksamhet som vid Batumi och Eilat. Drömmen är att på sikt kunna bygga en fågelstation och besökscenter. Nu i höst så deltar för tredje året i rad unga azerier, tyskar, holländare och svenskar i ringmärkning och sträckräkning av fåglar.

På liknande sätt har verksamheten vid Batumi Raptor Count i Georgien lockat till sig unga människor från hela Europa som samlas kring fågelskådningen. Där involveras lokalbefolkningen som driver guest houses, unga guider tränas och det kampanjas mot den utbredda illegala jakten på rovfåglar. Fler blir intresserade av fåglar, lokalbefolkningen gynnas ekonomiskt, den illegala rovfågeljakten uppmärksammas, forskningsprojekt genomförs och det skapas möten mellan människor.

Ladusvala. Foto: Eilat Birding Center 

– Jag ledde en AviFauna-resa till Batumi nu i september och som lokalguide hade vi en ung georgier tränad vid Batumi, så det är ju ett resultat på att projektets “capacity building” kan betala sig i form av guidejobb för lokalbefolkningen. Även i Azerbajdzjan har vi haft med unga blivande skådare som medguider på ett par resor, berättar Tomas Axén Haraldsson.

I Eilat, Israels sydligast stad, ligger International Birding and Research Centre Eilat (IBRCE). Här har Noam Weiss och flera andra eldsjälar enats kring tankarna om att fågelskådning, fågelskydd, ringmärkning och naturvård har en möjlighet att förbrödra, överbrygga motsättningar och vara en neutral arena där israeler, palestinier och jordanier kan mötas och jobba tillsammans.

Blåhake. Foto: Eilat Birding Center 

– I Eilat och i grannorten Aqaba på den jordanska sidan, där det också finns en fågelstation, så vet jag att palestinier, israeler och jordanier gör saker tillsammans, bara en sån sak. Ett liknande arbete i Libanon har nyligen fört upp den illegala och helt hejdlösa fågeljakten där på högsta politiska nivå, säger Tomas Axén Haraldsson.

Hur skulle du säga att fågelskådning fungerar för att föra folk från olika kulturer samman?
– Det är ett neutralt ämne, det fascinerar med rovfåglar, flyttning och stora antal och är något som man kan relatera till oavsett etnicitet, bakgrund, politik etcetera. Det är också en harmlös sak för unga att samlas kring jämfört med frågor som exempelvis mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet eller HBTQ, som ofta är mycket mer känsligt och politiskt laddat. I vissa länder så är det svårt att få något uträttat kring sådana frågor, men fågel och natur kan vara källa till lokal stolthet och turismintäkter och som sagt politiskt harmlöst.

Dessa möten kring fågelskådning ger inte bara ringar på vattnet för lokalbefolkningen eller de medverkande fågelskådarna. Det skapar internationell uppmärksamhet.

Rödstjärt. Foto: Eilat Birding Center 

– När vi gjorde en ungdomscamp vid Besh Barmag i Azerbajdzjan i april 2017 så kom en BBC Wildlife-reporter med fotograf som hade hört om vårt arbete och nu gjorde en artikel som snart kommer ut i det glitziga livsstilsmagasinet Baku Magazine. Det var häftigt och ett tecken på att vi börjar få bredare uppmärksamhet, berättar Tomas Axén Haraldsson.

Kort film om Bird Camp Besh Barmag:

Läs mer på skådarbloggen Birding Azerbaijan www.birdingaze.blogspot.com och se reserapporter på www.tomasharaldsson.se. Eilat Birding Center kan följas på Facebook.

Mer att läsa