Gå till innehållet

Fågelbeteenden under covid-isoleringen avslöjar vikten av grönområden

Amerikansk talltita hör till arterna som påverkades av restriktionerna genom att ändra häckningsområden. Foto: Alan D. Wilson, CC BY-SA 2.5

Hur reagerade fåglar på den nedstängning av samhället som skedde under covid-pandemin? På många håll i världen fick människor knappt vistas utomhus och plötsligt fick fåglarna vara ifred i betydligt större utsträckning.

Under covid-pandemin förändrades delar av världen fundamentalt. Städer som tidigare sjöd av liv när människor fyllde trottoarer, parker och gator blev under många månader i stort sett öde. Människor tvingades vara inomhus och bara röra sig ute under begränsade former. Forskare vid University of Washington undersökte under den här perioden hur fåglar som lever i städer påverkades. Tillsammans med 900 medborgarforskare i nordvästra Nordamerika studerades fåglar i närmiljöerna utifrån rådande restriktioner.

Sammanlagt 46 fågelarter ingick i studien. Fågelobservationerna jämfördes sedan med Googles Community Mobility Reports som samlar in data om i vilken utsträckning folk rörde sig under pandemin.

Med hjälp av datan upptäcktes att betydligt fler fåglar valde under pandemin att häcka i exploaterade miljöer – platser som de undviker i normala fall när det är fler människor i rörelse i samhället. När dessa områden övergivits av människor flyttade fåglarna in.

Forskarna kom fram till att för hälften av arterna påverkade varken markanvändning eller antalet träd valet av häckningsplats, vilket tyder på att många fågelarter använde ett bredare utbud av livsmiljöer under nedstängningen.

– Det är mycket intressant. Vi förväntade oss att det skulle säga något om om vilka fåglar som finns i ett område om det är till största delen täckt av betong eller vegetation. Fåglarna kan ha befunnit sig någon annanstans när det var som mest avspärrat, eftersom den mänskliga aktiviteten inte var lika störande, men de återvände sedan till grönområdena när aktiviteten ökade igen. Detta visar hur viktigt det är att bygga in grönområden i våra städer. Det är den viktigaste slutsatsen för mig, säger Olivia Sanderfoot som ledde studien.

Tidigare studier på fåglars beteende under covid-restriktionerna har bland annat visat att vitkronade sparvar inte sjöng lika högt när oljudet i deras omgivning minskade under nedstängningen i Kalifornien och i Sverige drabbades sillgrisslorna av ökat antal havsörnar som vågade sig nära när inga turister längre tilläts på Stora Karlsö utanför Gotland.

Källor: University of Washington och Scientific Reports

Mer att läsa