Gå till innehållet

Få på landsbygden påverkas negativt av rovdjur

Svenska Rovdjursföreningen har beställt en Sifo-undersökning om folk på landsbygdens attityder till rovdjur. Enligt undersökningen ansåg endast sex procent av alla tillfrågade att förekomsten av björn, järv, lo eller varg “påverkar vardagen mest negativt”.

Personerna fick också svara på vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. Sverigedemokrater (12 procent) och centerpartister (8 procent) var de som ansåg att rovdjur hade sämst inverkan på deras vardag.

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

1075 personer svarade på undersökningen som ställde frågan “vilka av följande faktorer påverkar din vardag mest negativt?” varpå personerna fick kryssa i flera av åtta alternativ. De överlägset vanligaste svaren var “standarden på vägar” (32%), “täckningen för bredband” (38%) och “kollektivtrafikens tillgänglighet” (39%).

– Det är förhållandevis få som någonsin sett en varg och forskning visar att det som påverkar människors mest är vad andra tycker, även om de inte heller har någon egen erfarenhet av varg. Stämningen på orten där man bor spelar alltså en stor roll för hur man upplever förekomsten av rovdjur, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Källa: Svenska Rovdjursföreningen och undersökningen som pdf

Mer att läsa