Gå till innehållet

Europeiska företag exporterar förbjudna bekämpningsmedel

Sojaplantage i Brasilien. Foto: Tiago Fioreze – Own work, CC BY-SA 3.0

Med hjälp av kryphål i lagar för internationell handel exporteras tiotusentals ton bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU till andra länder. Bland annat USA, Japan, Australien och många andra länder köper in medel som kan ge svåra skador för människor och naturen och som är förbjudna inom EU. Det avslöjar Greenpeaces granskande verksamhet Unearthed.

Greenpeace i Storbritannien och den schweiziska organisationen Public Eye har kommit över dokument som visar att tiotusentals ton av olika förbjudna bekämpningsmedel för jordbruket säljs till andra länder.

Det gäller bland annat parakvat, som varit förbjudet i Sverige sedan 1983, bland annat på grund av Naturskyddsföreningens kamp och som sedan 2007 inte får säljas inom EU. 2011 gick företrädare både för miljöorganisationer och svenska livsmedelsproducenter som LRF och Lantmännen samman för att uppmana Sverige att försöka stoppa användningen av medlet i hela världen eftersom man oroas för att medlet når Sverige via livsmedelsprodukter eller djurfoder från odlingar i andra länder.

Nästan tio år senare exporters parakvat fortfarande av europeiska producenter till andra länder, vars produkter sedan kan exporteras till hela världen.

Att exportera parakvat och bekämpningsmedel som innehåller det cancerframkallande ämnet 1,3-diklorpropan är fortfarande lagligt, trots att det är förbjudet inom EU.

Till The Guardian säger Baskut Tuncak, som jobbade med farliga substanser och mänskliga rättigheter för FN åren 2014 till 2020, att Storbritannien omedelbart måste sluta med exporten av parakvat och 1,3-diklorpropan. Han menar att dessa bekämpningsmedel är bland de värsta och är tveklöst skadliga för mänsklig hälsa.

– Bara för att ett land är rikt betyder inte det att det inte sker allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i samhällen som är sårbara. I USA, där tre gånger så många bekämpningsmedel tillåts för produktion och användning, lider arbetare i jordbruket av mer skador och sjukdomar kopplade till kemiska substanser än några andra arbetare. Många som jobbar inom jordbruket är migranter eller tillhör minoriteter.

Tidigare i år gick 35 experter, inklusive Baskut Tuncat, ut med krav på att exporter av giftiga medel från rika länder till utvecklingsländer upphör.

Källor: Unearthed (Greenpeace) och The Guardian

Mer att läsa