Gå till innehållet

EU ska bekosta ersättningar till boskapsägare för rovdjursskydd

Varg i hägn. Foto: Marie Gillander

EU kommer att kompensera tamdjursägare för alla skador som orsakas från attacker av skyddade djur som vargar, björnar och lodjur, enligt BBC. Något som WWFs biträdande generalsekreterare tror kan vara en väldigt viktig åtgärd.

Målet med de nya reglerna är att skydda stora rovdjur i områden där det uppstår konflikter med människor. Rovdjuren har ökat i antal i Europa och i takt med att de blir fler ökar också risken för att de tar boskap.

LÄS ÄVEN: • Jakt är den minst effektiva metoden för att skydda boskap

Förutom att kompensera för boskap som skadas i rovdjursattacker kommer EU även, enligt BBC, ge stöd för elstängsel och vakthundar, samt indirekta utgifter som veterinärkostnader vid rovdjursattacker och kostnader för sökande efter försvunna djur. Förhoppningen från EUs sida är att det framöver blir färre fall av rovdjursattacker på tamboskap, samt att färre rovdjur skjuts.

– Generellt är det bra och otroligt viktigt att ha ett kompensationssystem för tamdjursägare, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Det märks på många länder som inte har något liknande system, till exempel i Tanzania. I Sverige har vi ett ganska bra system för kompensation redan nu, men i länder som Rumänien, Ungern och Bulgarien är det bra att få det här systemet på plats. 

LÄS ÄVEN: • Studie: Så minskas vargattacker på boskap

Han berättar också att det är viktigt att länsstyrelsen kommer ut tidigt och möter de drabbade.

– Det gäller att föra en dialog och kunna ge besked snabbt om det är ett rovdjursangrepp som tamdjursägarna drabbats av.

Hur tycker du att förtroendet över lag är i Sverige bland boskapsägare?
– Jag upplever att man har ett stort förtroende för systemet. Det går alltid att ha en diskussion om kompensationsnivån är rimlig, men min uppfattning, med 30 års erfarenhet, är att de fungerar relativt bra och att de som jobbar med dessa frågor är proffsiga. 

Mer att läsa