Gå till innehållet

EU röstade igenom blyförbud i ammunition

Våtmark. Foto: Erik Hansson

I veckan röstade EU-parlamentet för ett förbud mot blyammunition i och runt våtmarker och vattendrag.

Studier har visat att 1 miljon vattenlevande fåglar dödas varje år av blyförgiftning. Det finns även studier om att blyförgiftning påverkar miljontals andra fåglar och att 40 procent av sångsvanar hade förhöjda värden av bly i blodet.

BirdLife Sverige berättar om en undersökning av 116 döda havsörnar i Sverige under åren 1981-2004. Ungefär var femte havsörn hade förhöjda nivåer av bly i njure och lever och 14 procent hade dödliga koncentrationer. Det hittades också både blyhagel och splitter från blykulor påträffats i fåglarnas matsmältningskanal.

Det har också konstaterats att blyammunition slår hårt mot Sveriges kungsörnar.

Visst förbud hade ingen effekt
2002 infördes ett förbud mot att använda blyhagel vid jakt över grunda våtområden, men en ny undersökning av 198 havsörnar mellan 2005 och 2011 visade att andelen med dödliga blykoncentrationer trots detta är oförändrad.

Om två år ska alla EU-länder ha upphört med blyammunition i samband med jakt i och kring våtmarker.

– Det här förbudet kommer göra en enorm skillnad för våtmarker och vattenlevande fåglar i EU. Det är absolut det rätta att göra och icke-giftiga alternativ har varit tillgängliga under en lång tid, säger preofessor Debbie Pain, miljötoxikolog vid University of Cambridge, som studerat effekterna av blyammunition i nästan 40 år.

Källor: BirdLife Sverige och The Guardian

Mer att läsa