Gå till innehållet

EU-projekt ska rädda eklandskap i Sverige

Ekhage. Foto: Erik Hansson

Under namnet Bridging The Gap ska länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun tillsammans arbeta för att restaurera och förbättra ekmiljöer för att gynna hotade arter.

Projektet omfattar 30 olika Natura 2000-områden varav åtta ligger i Blekinge, nio i Kalmar, nio i Östergötland och fyra i Linköpings kommun. Här ska det bland annat planteras ekar, återupptas och intensifieras bete, diken igenläggas och skapas död ved för att gynna ovanliga arter.

– Det är mycket bra att naturvården får resurser för att gynna den biologiska mångfalden i ekmiljöer. En intressant åtgärd som ska genomföras och som vi redan testat med framgång i naturen är att gräva ner stående ekstockar där ekoxens larver kan leva under sina första fem år innan den blir en riktig ekoxe, berättar Maria Taberman, funktionschef på naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland.

Många ekmiljöer i Sverige har växt igen, vilket gynnar andra träslag som gran, bok och lönn istället för ekar som har svårt att föryngra sig i täta lövskogar.

Under 1700- och 1800-talet avverkades dessutom miljontals ekar i Sverige, vilket har lett till att det finns ett stort glapp i åldersfördelningen av landets ekar. De äldsta är 300 år eller äldre, men det finns få ekar som är mellan 150 och 300 år. Det innebär att många arter som behöver gamla ekar snart kommer få svårt att överleva. Det gäller att skapa nya miljöer åt dessa arter. Bland annat genom att skapa skador i träden som skyndar på åldrandet. En insats som gynnar större ekbock.

LÄS ÄVEN: • Lyckad uppfödning av akut hotad ekbock

Det kommer också sättas upp holkar med murken ved som ska efterlikna den naturliga miljön i gamla ekar som läderbagge och hålträdklokrypare uppskattar.

– Sverige har ett internationellt ansvar för ekmiljöer med mycket höga naturvärden eftersom en stor andel av Europas ekområden finns här. Huvuddelen av de europeiska förekomsterna av läderbagge finns till exempel i Östergötlands eklandskap, skriver länsstyrelsen i Östergötland angående projektet.

Projektet har en budget på 80 miljoner, varav nästan 60 procent kommer från EU. Det startade i oktober 2016 och ska pågå till september 2022.

Källor: Länsstyrelsen, Life och Sydöstran

Mer att läsa