Gå till innehållet

EU-parlamentet röstade igenom försämrat skydd för rovdjur

EU

Svenska EU-parlamentariker från S, C, M, KD och L röstade för förslaget.

Med siffrorna 306 för, 225 mot och 25 som avstod röstade EU-parlamentet igenom ett önskemål till EU-kommissionen om att lätta på skyddet av björn, varg och andra rovdjur. När en population uppnått så kallad “gynnsam bevarandestatus” ska de flyttas över till en bilaga med mindre strikt skydd och därmed kunna jagas, förklarar Svensk Jakt.

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker för S, kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

– Sverige behöver en hållbar rovdjursförvaltning som styrs av de förutsättningar som finns lokalt. I synnerhet dagens vargpopulation måste minska, då den orsakar stora bekymmer och skapar otrygghet över hela landet. Vi värnar biologisk mångfald och vill att svensk rovdjursförvaltning ska bygga på samexistens, men det kan inte ske på bekostnad av en levande landsbygd.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker för C, anser att EU-lagstiftningen i dagsläget är klumpigt utformad och inte tar hänsyn till “ifall arterna har återhämtat sig och inte längre behöver skyddas i samma utsträckning”.

Men beslutet får hård kritik från WWF i Europa.

– Efter att ha varit på gränsen till utrotning i vissa europeiska områden har stora rovdjur gjort en anmärkningsvärd comeback i Europas landskap – och detta är allmänt erkänt som en milstolpe i bevarandet. Med den här omröstningen försöker dock parlamentsledamöterna att omintetgöra en av de få framgångsrika berättelserna om naturskydd i Europa, säger Rebecca Humphries, från WWF:s European Policy Office.

WWF anser att beslutet ignorerar vetenskap och hänvisar bland annat till den senaste undersökningen av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som förvisso kom fram till att vargen totalt sett i Europa är livskraftig, men att enbart tre av nio vargpopulationer kan klassas som livskraftiga. Sex är sårbara (bland annat den skandinaviska populationen) eller nära hotade.

Sabien Leemans, som ansvarar för politiska frågor om biologisk mångfald vid WWF EU, anser att resolutionen sviker både naturen och jordbrukarna och att det är ett sätt att undvika att ge lantbrukare skäliga bidrag:

– Vargar används som syndabockar för de bredare socioekonomiska problem som den omfattande boskapssektorn upplever. Istället för att uppmuntra sagan om att alla problem löser sig om alla vargar skjuts, bör parlamentsledamöterna rikta sitt fokus mot redan tillgängliga lösningar. Att utöva påtryckningar på medlemsstaterna är nyckeln till att se till att jordbrukarna får ersättning för skador och får stöd för att genomföra förebyggande åtgärder. Medlemsstaterna måste också ersätta jordbrukare som använder betesmarker och omfattande betessystem för att de upprätthåller värdefulla ekosystem.

Källor: WWF EU, SVD, EU-parlamentet och Svensk Jakt

Mer att läsa