Gå till innehållet

“Ett vildare liv” – Årets pandabok och en nödvändighet för Europa

Rapaälvens delta, Sarek Nationalpark, Laponia. Foto: Staffan Widstrand

Årets pandabok heter ”Ett vildare liv” och är skriven av Staffan Widstrand och Magnus Lundgren, som driver projektet Wild Wonders of Europe. Staffan var även med och grundade Rewilding Europe. Natursidan har intervjuat författarna och naturfotograferna om varför större delar av Europa och Sverige borde bli vildare.

– Ett vildare liv är inte bara nödvändigt för oss människor och för naturens biologiska mångfald, utan dessutom fullt möjligt, även i Europa och Sverige. Det håller dessutom redan på att ske runt omkring oss, säger Staffan Widstrand.

Omslaget till “Ett vildare liv”.

Det är inte bara vad boken “Ett vildare liv” handlar om. Det är också vad Staffans och kollegans Magnus Lundgrens storslagna projekt Wild Wonders of Europe och Rewilding Europe går ut på. Boken kan ses som en vacker redogörelse för de tio år som duon arbetat med att skildra och bidra till att återskapa ett allt vildare Europa.

– Bilderna kommer från Wild Wonders of Europe men Staffan och jag har också kompletterat med bilder från andra fotouppdrag i Sverige och i Europa. Vi vill ju att det vilda skall kunna återuppstå i en allt större grad på många olika ställen. Och nu när så många unga flyttar in till städerna finns det plötsligt allt mer plats till just det. Det behöver fattas ett antal politiska beslut men det finns också en rad saker som vi lite till mans kan göra. Vi tar ett grepp kring och berättar om en ny typ av naturskyddsrörelse i Europa som kallas ”rewilding” och var och vad vi tycker det konceptet kan göra nytta, berättar Magnus Lundgren.

Vit näckros. Foto: Magnus Lundgren

Staffan Widstrand berättar om hur rewilding, återförvildandet, redan är långt gånget på vissa håll:

– Det visade sig att återförvildande, rewilding, redan håller på att ske på många håll. Först som ett resultat av den fjärran landsbygdens avfolkning i hela Europa, men på senare tid också med en mer uttalad förvildande-tanke, både för naturens skull och för folks fortsatta överlevnad på landsbygden. Vi insåg att detta var en episk historia, väl värd att berätta, och vi hade dessutom redan bilderna, både själva och genom Wild Wonders of Europe.

Havsörn är en art som tydligt visar att naturvårdsinsatser lönar sig. Foto: Staffan Widstrand

WWF beskriver boken som att den visar att ”naturskydd fungerar” och det finns många exempel på det, menar Staffan Widstrand. I stort sett varenda en av Europas storvuxna fågel-och djurarter, med något enstaka undantag, håller på att öka i antal, tack vare just naturskyddet. Fridlysning, skapandet av skyddade områden, EUs nätverk av skyddade områden ”Natura 2000”, stora investeringar genom EUs LIFE-program, återutsättningar av hotade arter, skyddsprojekt för fjällräv, iberisk lo, visent, havsörn, gamar, stortrapp, lövgrodor, storkar, tranor och så vidare.

Det finns också en lång rad exempel på framgångsrika rewilding-projekt: Spaniens gamar, Spaniens och Portugals lo, visenter i nordvästra Polen och i Tyskland, framstegen inom att återskapa uroxen och vildhästen, munksälens återkomst i Grekland och på Madeira, vita storkens återkomst i Sverige, fjällrävens överlevnad i Skandinavien, att Ebro-deltat blir vildare och att tidigare exploaterade delar av Donaudeltat steg för steg tas tillbaka av naturen. 

Tjur som är en korsning mellan två boskapsraser som genetiskt redan står mycket nära uroxen. Inom 10-15 år har vi uroxen tillbaka. Foto: Staffan Widstrand

Under ytan är effekterna av förvildandet och skyddade områden minst lika tydligt. Magnus Lundgren, som dykt mycket på olika håll i Europa under lång tid berättar om ett av sina favoritexempel där det varit fiskeförbud i 20-30 år:

– Jag var och dök runt Medesöarna I Medelhavet som fullkomligt sjuder av liv. Fantastisk liten ögrupp inte långt ifrån Barcelona. Det är stor skillnad på hur Medelhavet ser ut i stort och hur det ser ut runt Medesöarna. Ögruppen har utvecklats till en undervattensoas som spiller över havsdjur till närliggande, ej skyddade områden. Naturskydd i havet fungerar fantastiskt bra men det finns allt för lite av den varan, berättar han.

Europa rymmer mängder av andra pärlor som uppmärksammas i boken. På hög höjd i bergskedjor, i djupa skogar, öppna ängar och under ytan. Texterna kryddas av smått otroliga foton. Det är inte ofta naturfotoböcker håller den här nivån på sina bilder, som samtidigt är så här varierade. “Ett vildare liv” är verkligen en njutning att bläddra i.

Förutom att visa upp ett vilt Europa med vackra bilder så lyfter både boken och Rewilding Europe fram att ett annat Europa både är möjligt och lönsamt. För även med “ekonomslipsen” på finns det stora fördelar med förvildning.

Havskatt. Foto: Magnus Lundgren

– Det finns många skäl. Besöksnäringen i form av nationell och internationell turism är en del av de stora ekonomiska värden som står på det vildas sida. Lantliga miljöer kan bli vilda område och skapa intresse och inkomster för unga människor att bli kvar på landsbygden. Djur och natur utför också så kallade ekosystemtjänster som vattenrening, ökar livskvalitet, skapar en lokal stolthet och rent biologiskt är större mångfald en stabilare plattform än lägre mångfald, berättar Magnus Lundgren.

Men även om de positiva exemplen börjar bli många så står Europas natur också inför många stora hot och det är inte något författarna blundar för. De har sett gott om exempel på problem under sina tio år i den europeiska naturen.

– Samtidigt som vår biologiska mångfald ännu minskar, på grund av alla de naturskyddsbeslut vi ännu inte har tagit. Vi pekar särskilt ut de naturmässiga katastroferna med vårt så kallade skogsbruk (där man tar bort skogen helt och hållet och ersätter den med artfattiga plantager), industrirovfisket (där man fångar mer än vad haven kan leverera nytt, ödelägger havsbottnar etc) och kemijordbruket, säger Staffan Widstrand.

Leteaskogen, Donau-deltat i Rumänien. Foto: Staffan Widstrand

Vad är de största utmaningarna med att göra Europa vildare?
– Att försöka tänka på nya sätt. Både för naturskyddare, areella näringar, förvaltningsmyndigheter. För få förstår det oerhört stora framtidsvärdet hos det vilda –vilda marker, vild skog, vilda vatten, vilda djur och fåglar. Inte bara för naturens egen skull, utan också för människans. För få förstår den ekonomiska tyngden hos turismen, världens största näring. Skog är inte bara virke och massa, utan något av eget värde och en källa till nya jobb i avfolkningsbygder. Vi kan få tillbaka djurarter vi förlorat.

“Ett vildare liv” kan köpas till rabatterat pris som WWF-medlem eller i bokhandeln.

Mer att läsa