Gå till innehållet

Enorma mängder hökugglor även i Norge 2016

Hökuggla i Tyresta nationalpark söder om Stockholm i december 2016. Foto: Erik Hansson

Det sågs många hökugglor i Sverige under 2016. I vår artikel från i höstas talades det om en invasion. Det verkar dock ha varit en bråkdel av vad Norge upplevde. Enligt en ny rapport kan de södra delarna i vårt grannland ha fått besök av uppemot 20 000 hökugglor i fjol. 

Det kallas i rapporten för en av de största inflöden av hökugglor i södra Norge någonsin och den inleddes i augusti 2016. Svein Dale vid miljöforskningsfakulteten vid Universitetet for miljø- og biovitenskap gjorde under hösten inventeringar i stora områden och tog även med data från Norges motsvarighet till Artportalen – Artsobservasjoner.no och Nofoa.no – där 1366 rapporter fanns inlagda i södra Norge från 661 olika platser.

LÄS ÄVEN: • Invasion av hökugglor i Sverige hösten 2016

Genom att räkna ut hur många observationer som fanns per kvadratkilometer och ta hänsyn till olika miljötyper kom han till slut fram till att södra Norge hade mellan 10 000 och 20 000 hökugglor under hösten. 

Tidigare forskning på hökugglor har kommit fram till att det i Norge beräknas finnas 1000-10 000 par, medan Sverige har 1125-13 510 par och 1000-6000 par lever i Finland beroende på om det är riklig eller dålig bytestillgång. Bra år kan det häcka 2-10 par hökugglor per 100 kvadratkilometer i norra Norden vilket skulle ge 8000-40 000 par.

LÄS ÄVEN: • Guide till ugglor och ugglelyssning

Utifrån den forskning som finns att tillgå är det sällan hökugglor flyger över Östersjön och enligt Svein Dale kom ugglorna hösten 2016 från norra Norge, Sverige, Finland, Estland och Ryssland där de året innan hade stora häckningsframgångar. Baserat på tidigare forskning under goda sorkår beräknar Svein Dale att det hösten 2015 kan ha funnits mellan 56 000 och 280 000 hökugglor i norra Norden.

Källa: Ornis Norvegica

Mer att läsa