Gå till innehållet

Enkel ny skötselplan ska få Storbritanniens vägkanter att blomma ut

Blommande vägkant. Foto: Erik Hansson

Med en enkel och billig ny metod kan Storbritannien få 400 miljarder fler blommor längs sina vägkanter och samtidigt skapa viktiga gröna korridorer åt naturen och gynna en naturtyp som nästan försvunnit från landet.

Sedan 1930-talet har 97 procent av Storbritanniens ängar med vilda växter försvunnit. Nu är istället vägkanter en viktig livsmiljö för över 700 växter och med nya skötselregler kan dessa arter gynnas, men även här har det skett en minskning av den biologiska mångfalden. Sedan 1990 har antalet växtarter minskat med 20 procent i vägkanterna och det beror i sin tur på alltför frekvent klippning. När gräset hålls kort och klippet får ligga kvar gynnas färre arter.

De nationella nya riktlinjerna är framtagna av naturorganisationen Plantlife, uppbackat av landets motsvarighet till Vägverket, företagen Skanska och Kier, samt flera miljöorganisationer. I grunden är riktlinjerna enkla: Klipp inte gräset förrän i augusti efter att växterna bildat frön och ta bort klippet för att det inte ska skapa mer näring i marken. Beroende på vilken sorts gräsmark det är frågan om, rekommenderas olika skötsel, men i de flesta fall rekommenderas två klippningar per år. Det vill säga ungefär som du bör göra i din egen trädgård för att skapa en äng (läs mer här).

Att följa riktlinjerna skulle inte bara gynna den biologiska mångfalden och återskapa enorma ytor ängsmarker, det kommer också spara pengar till kommunerna.

– Vägkanter kan utformas och hanteras för att stötta en mängd vilda djur och växter, samt hjälpa oss att komma i harmoni med naturen på vår dagliga promenad, cykeltur eller biltur. Naturen i vägkanten är fantastisk på att göra flera saker samtidigt, så som att rena luften, lagra kol, pollinera grödor och tillhandahålla hållbar dränering, säger Clare Warburton, grön infrastruktur-rådgivare för Natural England.

I riktlinjerna rekommenderas också att det klipps “ramar” runt det höga gräset för att det ska se mer “städat” ut och därmed bemöta det vanliga motargumentet att det området kan se ut att vara försummat.

Läs även:
Så anlägger du en äng
SLU: Fler ängar i städer ger biologisk mångfald och lägre kostnad
• Ännu fler svenska kommuner låter gräsmattor bli ängar
• Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald

Källor: The Guardian och Plantlife

Mer att läsa