Gå till innehållet

Ekot: Ny utredning föreslår mer fokus på jakt än naturvård

Enligt uppgifter till Ekot kommer en utredning presenteras under torsdagen där regeringen föreslås inrätta en helt ny myndighet som tar ansvaret för jaktfrågorna istället för Naturvårdsverket. Anledningen enligt utredningen är att Naturvårdsverket lagt för mycket fokus på naturvård och för lite på jakt.

Varg i Dalarna. Foto: Marie Gillander

Varg i Dalarna. Foto: Marie Gillander

– Jag delar inte den bilden, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen till Ekot. Jag tror att det som finns som motiv bakom är att man från jägarhåll vill kunna jaga rovdjuren ännu mer än i dag. Det här är definitivt ett uttryck för jägarnas intressen.

Från Jägareförbundet är man positiv till förslaget.
– Vi måste lämna den här bevarandefasen bakom oss och börja tänka att naturen är en resurs som vi kan nyttja på olika sätt. Och jakt är ett sätt att nyttja den, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Den nya myndigheten skulle enligt Ekot delas upp på Östersund, Jönköping och Grimsö – orter som redan idag har myndigheter och viltforskning. Ett 40-tal tjänster skulle behövas, medan Naturvårdsverkets utgifter skulle minska.

Källa: Ekot

Mer att läsa