Gå till innehållet

Efter år av naturvårdsarbete – havssköldpaddorna ökar i antal

Grön havssköldpadda. Foto: Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0,

Det går just nu över lag bra för världens sju arter havssköldpaddor – tack vare naturvårdsinsatser, regler och lagar. Det visar en ny studie som publicerats i Science Advance.

Det pågår många projekt för att rädda havssköldpaddor på olika håll i världen. Förutom skyddade områden har det bland annat hjälpt med fiskerestriktioner som minskar bifångst av sköldpaddor och skydd av stränder där sköldpaddorna lägger sina ägg. Naturvårdsinsatserna har lett till att 95 av de undersökta populationerna visar signifikanta ökningar medan 35 visar tydligt minskande antal, enligt den nya studien.

LÄS ÄVEN: • IUCN: Havens uppvärmning kan bli vår generations största utmaning

Även om studien visar på en positiv tendens är forskarna noga med att påpeka att det fortfarande finns bekymmer för världens havssköldpaddor. Exempelvis minskar antalet havslädersköldpaddor i östra och västra Stilla havet och sex av världens sju arter är “sårbara”, “hotade” eller “starkt hotade” enligt IUCN:s internationella rödlista. Dessutom hotas de av bland annat plast i haven och försämrade miljöbudgetar i bland annat USA.

LÄS ÄVEN: • Mer än varannan havssköldpadda har ätit skräp

Forskarna medger också att en del av deras data baseras på alltför korta perioder för att identifiera trender.

– Vår studie sätter fokus på vikten av fortsatta bevarande- och övervakningsåtgärder som ger stöd åt den här globala och framgångsrika historien för bevarande, avslutar forskarna sin sammanfattning.

De sju arterna av havssköldpaddor i världen är oäkta karettsköldpadda, soppsköldpadda, karettsköldpadda, bastardsköldpadda, sydlig bastardsköldpadda, havslädersköldpadda och plattskalig sköldpadda.

Källor: Newsweek, WWF och Science Advance

Mer att läsa