Gå till innehållet

Dubbelt så mycket eko-odlingar på tio år, men mer behövs

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

Från 2008 till 2018 mer än fördubblades ytan av ekologiska odlingar i Sverige. Men i vissa landskap är andelen fortfarande väldigt låg och Naturskyddsföreningen anser att betydligt fler lantbruk måste ställa om.

536 533 hektar i Sverige var ekologiskt odlade 2018 enligt Jordbruksverket. Det motsvarar 17,8 procent av den uppodlade marken och är en fördubbling på tio år. Men det ser väldigt olika ut i landet. I Jämtland är 36,9 procent ekologiskt odlat. I Skåne är motsvarande siffra bara 7,1 procent.

LÄS ÄVEN: • Pollinatörer gynnas av ekologiska odlingar

Therese Jacobson, avdelningschef för Hav, jordbruk och miljögifter på Naturskyddsföreningen, berättar att föreningen arbetat för att uppmuntra till ekologisk produktion och konsumtion under lång tid.
– Så vi är glada att trenden med ökad ekologisk odling fortsätter. Men vi ser också att med den oroande situation som finns idag för biologisk mångfald och problem med föroreningar så behöver ännu mer av lantbruket ställas om till mer hållbara metoder, så vi är inte nöjda än.

LÄS ÄVEN: • Ny stor studie: Ekologisk odling allt viktigare i en varmare värld

Vad är de stora fördelarna med ekologisk odling jämfört med oekologisk?
– I det ekologiska lantbruket finns ett kretsloppstänk där man utgår från en hållbar produktion som inte är beroende av syntetiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och där djurvälfärden prioriteras. Studier har visat att ekologiskt lantbruk leder till högre biologisk mångfald och eftersom man inte använder skadliga syntetiska bekämpningsmedel så sprids dom inte till vatten, växter och djur.

LÄS ÄVEN: • Besprutningen av svenskt oekologiskt jordbruk har fördubblats på 25 år

Ekologiskt jordbruk klarar också torka bättre än oekologiskt.
– Jordar med hög mullhalt håller vatten bättre och ekologiska gårdar har i genomsnitt högre mullhalter, säger Maria Wivstad, agronom och enhetschef för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, till P4 Jönköping.

Trots ökningen av ekologiska odlingar kan det fortfarande vara svårt att hitta eko-märkta varor från Sverige i butik. Ofta ställs man som konsument mellan valet att köpa ekologiskt från utlandet eller oekologiskt från Sverige. Vilket av dessa val är egentligen bäst när det gäller hänsyn till naturen? Therese Jacobson igen:
– Generellt brukar man säga att transporter är en ganska liten del av matens ekologiska fotavtryck, så att välja ekologiskt främjar hållbar matproduktion runt om i världen. Men vill man välja bästa möjliga för miljön och svensk landsbygd så välj svenskt ekologiskt och efter säsong.

Källor: Jordbruksverket och Krav

Mer att läsa