Gå till innehållet

Dramatisk minskning av flyttfåglar i Storbritannien

Det var en vanlig kvällspromenad i maj efter jobbet, undantaget att jag hade kameran med mig. På Djurgården stötte jag ihop med en näktergal, i full färd med att överrösta två andra näktergalar som tagit reviret i anspråk. Volymen på sången var fascinerande!

Näktergal, en av arterna som minskar kraftigt i Storbritannien. Foto: Marie Mattsson

Av 29 undersökta arter som flyttar till Storbritannien under våren och lämnar ögruppen på hösten visar nästan hälften på en långsiktig populationsminskning. Det gäller framför allt arter som övervintrar söder om Sahara från södra Senegal till Nigeria. Hit flyttar bland annat trädpiplärka, näktergal, buskskvätta och grå flugsnappare och dessa arter har minskat med upp till 70 procent sedan slutet av 80-talet.

Arter som övervintrar något längre norrut, precis söder om Sahara, har klarat sig bättre, men har också minskat med i snitt 20 procent sedan 1970. Hit hör arter som backsvala, törnsångare och sävsångare.

Andra arter som minskat kraftigt är turturduva (-88 procent), svartvit flugsnappare (-66%), gök (-49%) och gulärla (-43%).

Tack vare mängder av rapporter från fågelskådare och olika sorters övervakning vet vi idag en hel del om fåglarnas flyttvägar och övervintringsplatser. I studien “State of the UK’s Birds tas många faktorer upp som påverkar de minskade populationerna och troligen är dess faktorer spridda över hela den långa flyttvägen.

Vissa arter har drabbats av krympande livsmiljöer i England när det byggs nya hus och vägar. Andra har råkat ut för illegal jakt på väg till och från vinterkvarteren, det beräknas till exempel att det skjuts mellan två och fyra miljoner turturduvor varje år i södra Europa. Ytterligare andra drabbas av skogsskövling och att våtmarker torrläggs i Afrika. Storbritanniens naturorganisationer försöker därför samarbeta med lokala organisationer och påverka internationella avtal om biodiversitet och skötsel av våtmarker.

“The State of the UK’s Birds” är ett samarbete mellan de åtta organisationerna RSPB, British Trust for Ornithology, Wildfowl & Wetlands Trust, Natural Resources Wales, Natural England, Northern Ireland Environment Agency, Scottish Natural Heritage och Joint Nature Conservation Committee.

Källa: RSPB och The Guardian

Mer att läsa