Gå till innehållet

Det blir licensjakt på varg 2016 – beslutet kan överklagas

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-cecilia-rudengren/

Varg i hägn. Foto: Cecilia Rudengren 

Idag kom besked om att det blir licensjakt på varg i Dalarna, Värmland, Örebro, Gävleborg och Västmanland 2016. Det är länsstyrelserna som fattat beslutet och sammanlagt får högst 46 vargar skjutas. Det är två vargar fler än samma län tilldelades i fjol. Naturskyddsföreningen funderar på att överklaga licensjakten.

Beslutet gäller det så kallade mellersta förvaltningsområdet och har fattats eftersom länsstyrelserna anser “detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt”.

De olika länen och antal vargar som får skjutas är uppdelat så här:

  • Värmland – 20 vargar (länsegna revir)
  • Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamma reviret Loka, jakt administreras av Länsstyrelsen Örebro)
  • Dalarna – 8 vargar
  • Gävleborg – 6 vargar
  • Västmanland – 6 vargar

– Licensjakt är myndighetens huvudsakliga verktyg för att förvalta en viltart. Syftet är oftast att balansera eller reglera antalet individer av en art så att konflikter mellan människa och vilt kan undvikas. Det finns regionala förvaltningsmål för älgar och vildsvin samt de fem stora rovdjuren som finns i länet, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Där svarar de också på frågan om vi ska ha rovdjur i Sverige:
– Sverige är med i EU och måste då följa EUs art- och habitat direktiv. Sveriges regering och riksdag har bestämt att de fem stora rovdjuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn ska finnas kvar i den svenska faunan och att arterna ska tillåtas att sprida sig i de områden där de tidigare förekom i landet. De ska även finnas i ett sådant antal att de inte riskerar att utrotas.

EU kallar Sveriges vargjakt för ett systematiskt brott mot habitatdirektivet och både förvaltningsrätten och kammarrätten har slagit fast att licensjakterna 2013 och 2014 var olagliga. Naturskyddsföreningen är kritiska till licensjakten:
– För mig är det närmast obegripligt att man återigen sätter igång en rekordstor jakt på varg. Det är nu ännu fler som ska fällas än under fjolårets jakt. Det rimmar inte med min bild av Sverige att en stor andel av en fridlyst art återigen ska skjutas av. Vargen har en ekologisk roll att fylla, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

 

Naturskyddsföreningen kan tänka sig att överklaga beslutet:
–  Vi i Naturskyddsföreningen ska nu sätta oss ner och titta på besluten och fundera på om vi ska överklaga dem. Det ser ut som om länsstyrelserna har gått emot rekommendationerna som Naturvårdsverket skickade ut i oktober, där siffran 7 procent av vargstammen nämndes. Dagens jaktbeslut handlar om över 10 procent av vargstammen, anser Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens jurist.

Källa: Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa