Gå till innehållet

Debatt: Dags för politik som gör det olönsamt att urholka biologisk mångfald

Kalhygge i Sverige 2017. Foto: Erik Hansson

“Det är dags för en politik som skyddar våra artrikaste miljöer, och som gör det olönsamt att urholka den biologiska mångfalden”. Det skriver många av de organisationer och initiativtagare som är engagerade i att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Läs även: • Allt som händer på biologiska mångfaldens dag i Sverige.

Idag firas Biologiska mångfaldens dag. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Förlusten av biologisk mångfald är precis som klimatförändringarna en överlevnadsfråga. Den påverkar bland annat vår livsmedelsproduktion, motståndskraften mot klimatförändringar, en levande landsbygd, naturturismen och i slutändan vår civilisations överlevnad. När arter försvinner eller hotas i en rasande takt över hela vår planet måste biologisk mångfald ges högsta prioritet. 

I Naturskyddsföreningens senaste granskning av den svenska miljöpolitiken blir det emellertid tydligt att frågan om biologisk mångfald inte är prioriterad av riksdagspartierna. Och Naturvårdsverket bedömer att miljömålet “Ett rikt växt- och djurliv” inte kommer att nås till 2020. 

Biologiska mångfaldens dag är en gemensam hyllning till vår artrika natur. Sveriges miljöorganisationer har tillsammans med många naturvänner på kort tid skapat ett rekordstort engagemang i frågan. På ett enda år har Biologiska mångfaldens dag blivit en stor högtidsdag med cirka 160 aktiviteter runt om i landet.

Vi är många som kämpar för att vända trenden, men tiden börjar rinna ut. Forskningsrapport efter forskningsrapport pekar ut hoten mot den biologiska mångfalden, och visar hur vi kan vända den negativa utvecklingen. För att kunna bromsa artförlusten måste en större del av världens natur skyddas, och våra naturresurser brukas hållbart.

Politiken måste exempelvis säkerställa skydd våra få kvarvarande gammelskogar, se till att fler våtmarker restaureras och skapa bättre förutsättningar för betesmarker.  Användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket behöver minska, och överfisket måste stoppas. Skyddet av Natura 2000-områden måste stärkas för att förhindra gruvbrytning och avverkning av skogar i blindo utan att det har gjorts en ordentlig inventering måste förbjudas. Detta är insatser som gynnar hela samhället och planeten på lång sikt.

Det är dags för en politik som skyddar våra artrikaste miljöer, och som gör det olönsamt att urholka den biologiska mångfalden. Tiden för bred politisk handlingskraft för allas vår natur är nu. Tänk på naturen när du röstar i höst.

Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Rebecka Le Moine, Initiativtagare för den biologiska mångfaldens dag
Erik Hansson, Initiativtagare för den biologiska mångfaldens dag
David van der Spoel, Talesperson Skydda Skogen
Samuel Jarrick och Pia Björnstrand, Talespersoner för Klimataktion Sverige
Mikael Sundström, Ordförande Jordens Vänner
Christer Borg, Generalsekreterare för samorganisationen Älvräddarna
Alice Andersson, Ordförande PUSH Sverige
Johan Andersson, Ordförande för Fältbiologerna
Frode Pleym, Chef Greenpeace Sverige
Peter Westmanm Biträdande Generalsekreterare WWF
Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige

Mer att läsa