Gå till innehållet

De fem största hoten mot världens fåglar

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

BirdLife International publicerade nyligen sin rapport “State of the World’s Birds 2018”, där de kommer fram till att var åttonde fågelart är utrotningshotad. Nu har de även listat de fem största hoten mot världens fåglar.

Det som alla de fem största hoten har gemensamt är att de mer eller mindre beror på människan.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport: Även välkända fågelarter är nu utrotningshotade

1. Industriellt jordbruk
De enorma jordbrukslandskapen, som tar upp en tredjedel av världens landyta, påverkar hela 74 procent av världens globalt hotade fåglar. Livsmiljöer förstörs och bekämpningsmedlen som används slår hårt mot fåglarna.

2. Skogsavverkning
Två av tre fågelarter lever i skogar och de hotas när träden avverkas för att bli papper, virke eller för att ge plats åt odlingar av grödor och bioenergi.

3. Invasiva arter
Under de senaste 50 åren har invasiva arter som råttor och möss stått för 70 procent av alla fågelutrotningar. Det är ett särskilt stort hot mot fåglar på isolerade öar.

4. Jakt och fångst
Illegal jakt och fångst av fåglar kan orsaka enorma problem för en art. Ett tydligt sådant exempel är hjälmnäshornsfågeln som började jagas på bred front 2015 och på kort tid gick från “nära hotad” till “akut hotad” på rödlistan.

5. Klimatförändringar
Var fjärde fågelart påverkas hittills negativt av klimatförändringar. Fåglarnas häckningar och flyttrutiner ändras och de fåglar som inte hinner anpassa sig får stora problem.

Källa: BirdLife International

Mer att läsa