Gå till innehållet

De återintroducerade bisonoxarna i Alaska fyller viktig funktion

Den skogslevande bisonoxen (Bison bison athabascae). Foto: Alan & Elaine, CC BY-SA 3.0, Link

De dog ut i Alaska i början på 1900-talet och återintroducerades i ett stort projekt för tre år sedan. Nu har underarten till bisonoxar etablerat sig i Alaska. Det går dessutom bra för dem och de fyller en viktig nisch i ekosystemet.

Det stora projektet för att återinföra underarten Bison bison athabascae eller ”wood bison” som den heter i USA pågick i över 20 år och var en stor satsning från många samarbetspartners. 2015 var det så dags att släppa ut 130 bisonoxar, varav flera var dräktiga. De fick först vara i ett stort inhängnat område där de acklimatiserade sig under några veckor innan de släpptes ut i det vilda.

LÄS ÄVEN:  • Främmande ”megafauna” gynnar artrikedomen

Biologerna som var inblandade i projektet räknade med att bisonoxarna skulle få det lite svårt i början med att vänja sig vid sin nya omgivning men att de sedan skulle öka i antal när de börjat anpassa sig. Så har det också blivit. Populationen minskade till 116 individer efter det första året, men redan 2017 hade den ökat till 140 djur. Nu förväntar sig biologerna en svag ökning i antal år efter år.

LÄS ÄVEN: • I Sverige finns visst intresse för att återintroducera visenter och vildren.

– Efter tre år i Alaskas vildmark går det väldigt bra för populationen “wood bison”. De har fött kalvar i det vilda, lärt sig hitta föda på egen hand, överlevt tre hårda vintrar och fått stöd från folk runt om i västra Alaska och i hela världen. Nu finns det ungefär 4 500 friska “wood bison” i det vilda, skriver Alaska Department of Fish and Game.

LÄS ÄVEN: • Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?

I tusentals år levde underarten gott i Alaska, men de utrotades i slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet. Jakt, ekologiska förändringar och konkurrens från andra arter anses vara orsakerna. 1957 hittade dock en liten population på 200 djur i Kanada. Det är släktingar till dessa djur som nu åter vandrar i Alaska.

Deras betande gynnar en lång rad arter, deras avföring gödslar marken och gynnar växtligheten. Forskare har sett tydligt att många andra arter ökar i antal där det finns bisonoxar.

Bison bison athabascae är en större underart än den bisonoxe som framför allt lever på prärien. Athabascae kan väga flera hundra kilo mer och är döpt efter en ursprungsbefolkning i området där den nu ska återvända.

Källa: Alaska Department of Fish and Game

Mer att läsa