Gå till innehållet

Därför kan inte pingviner flyga

Sillgrisslor – så nära pingviner andra fåglar kan komma. Här på Stora Karlsö. Foto: Erik Berg

Sillgrisslor – så nära pingviner andra fåglar kan komma. Här på Stora Karlsö. Foto: Erik Berg

Forskare tror sig ha kommit fram till att det är pingvinernas skicklighet under vatten som gjort att de inte kan flyga. Det går inte att ha vingar som både är anpassade till att flyga och simma samtidigt och under evolutionens gång har pingvinerna gynnats av det senare.

För att undersöka saken tittade forskarna på sillgrisslan, som är en nära släkting till pingvinerna, som dock både kan simma och flyga. Forskarna kom fram till att sillgrisslorna har så korta vingar att det går åt väldigt mycket energi för dem att flyga. De befinner sig därför i gränslandet mellan att vara anpassade för ett liv i vattnet och ett liv i luften.

Enligt forskarnas slutsatser var det helt enkelt gynnsamt för pingvinerna att utvecklas mot ett liv under vatten istället för att använda så mycket energi åt att flyga. Sedan dess har de dessutom utvecklat ett system med att släppa ut luftbubblor från sin fjäderdräkt som under korta stunder ger dem dubbel eller tredubbel hastighet under vattnet.

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences och BBC

Mer att läsa