Gå till innehållet

Danmark hjälper guldbagge hitta död ved

Ädelguldbagge. Foto: SigaEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Den glänsande skalbaggen troddes länge varit utrotad i Danmark, men 2014 hittades åter ädelguldbagge i landet. Nu görs insatser för att skapa nya livsmiljöer åt arten, som är “nära hotad” i Sverige.

I Sverige kan den hittas sällsynt på sina håll upp till Dalälven. I Danmark lever den nu enbart i ett litet skogsmiljö nära Ringsted och i år hittades bara två exemplar i området.

Ädelguldbaggen behöver gamla lövträd med murket innanmäte (svart mulm). Framför allt i ekar, men larven, som utvecklas i tre år, har även hittats i sälg, bok och lind. När skalbaggarna är färdigbildade kan de ses varma sommardagar när de besöker blommor av framför allt hagtorn, fläder och älggräs.

Utan död ved har ädelguldbaggen och många andra arter svårt att klara sig. Faktum är att var femte vedlevande skalbagge i Europa är hotad. I Danmark har andelen död ved minskat från 5,4 kubikmeter till 3,4 kubikmeter per hektar på bara fyra år.

För att gynna skalbaggen i Ringsted sågas det nu fram speciella håligheter i träden där larverna trivs. Dessa livsmiljöer kommer utvecklas inom 10-20 år. Tills dess får larverna speciella bolådor, mulmholkar, fyllda med dött trä. I dessa lådor har nu 500 larver placerats ut.

Ädelguldbaggen är väldigt lik de betydligt vanligare gräsgrön guldbagge och olivgrön guldbagge. Lättaste sättet att se skillnad på dem är att de två sistnämnda har en triangulär platta mellan täckvinnarna. Det har inte ädelguldbaggen. Se en tydlig bild av hur det ser ut här.

Källor: DR och Artfakta

Mer att läsa