Gå till innehållet

Danmark förbjuder fångst av 33 fjärilsarter

Svartfläckig glanssmygare. Foto: AlgirdasEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Det går dåligt för många av Danmarks fjärilar. Nästan hälften av dem är hotade. Nu inför landet en ny lag som gör det förbjudet att samla in 33 olika arter dagfjärilar.

– Vi befinner oss i en naturkris och väldigt många arter är på tillbakagång. Det gäller också fjärilar. Många arter riskerar att försvinna här, säger miljöministern Lea Wermelin, till Jyllands-Posten.

Förbudet har införts i samarbete med WWF i Danmark och Arhus universitet och införs efter ett uppmärksammat fall där två män greps med stora samlingar hotade fjärilar som de samlat in i Europa.

De största hoten mot fjärilarna i Danmark och i många andra länder är att deras livsmiljöer försvinner och att det används bekämpningsmedel i närheten av där de lever. I dagsläget är 47 procent av Danmarks dagfjärilar rödlistade.

Förbudet mot att fånga fjärilar införs för 33 arter som är rödlistade som sårbara eller hotade. Det gäller exempelvis svartfläckig glanssmygare, prydlig pärlemorfjäril, alkonblåvinge och ängsblåvinge.

Lagändringen väntas träda i kraft i sommar och att bryta mot lagen kan ge böter eller upp till ett års fängelse.

Läs även:
Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald
Stipendium till nystartad fjärilsförening som inventerar väglöst land
Veronikanätfjärilen kan vara utdöd i Sverige
Vägkanter livlina åt hotad fjäril
Global uppvärmning drabbar specialiserade fjärilar

Källa: Jyllands-Posten

Mer att läsa