Gå till innehållet

Cyanidutsläpp från fabrik dödar fåglar och fiskar i Skåne

Död silltrut (från Holland). Foto: Peter van der Sluijs, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34108324

Död silltrut (från Holland). Foto: Peter van der Sluijs, CC BY-SA 3.0.

Enligt uppgifter till Sydsvenskan har metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust släppt ut cyanid som dödat fiskar och fåglar, förgiftat grundvattnet och dessutom släppts rakt ut i Öresund.

Anställda på Befesa Scandust i Landskrona berättar för tidningen att de sett måsfåglar och duvor dö när de dricker från pölar på företagets område. Ibland beordrar kontorsperonalen på företaget att området städas från döda fåglar inför att bolaget ska få besök.

Det är bara den senaste i en lång rad alarmerande rapporter om utsläpp från företaget.

Förra året upptäcktes det mängder av döda fiskar i en hamnbassäng och det kunde snart konstaterats att de hade höga halter cyanid. Eftersom Befesa Scandust ligger i närheten och de använder både cyanid och tungmetaller i sina processer riktades misstankarna mot företaget.

Vid flera tillfällen var cyanid på väg in i kommunens reningsverk via spillvatten och för att inte reningen skulle slås ut av det giftiga ämnet leddes det förorenade vattnet rakt ut i Öresund.

Länsstyrelsen beordrade företaget att undersöka marken och i oktober offentliggjordes att halterna cyanid i grundvattnet var skyhöga – 300 gånger över det generella riktvärdet för en allvarlig förorening. Eftersom inga åtgärder skett hotar länsstyrelsen nu med viten på flera miljoner kronor.

Källa: Sydsvenskan

Mer att läsa