Gå till innehållet

Chris Maynard gör konst av fågelfjädrar

“Evening Rush Hour 2”, skapad av Chris Maynard (hemsida) med fjädrar från kajor.

Fågelskådaren Chris Maynard har länge varit fascinerad av fjädrar. För sju år sedan började han fotografera dem, men kände efter ett tag att han ville arbeta mer handgripligen. Han ville framställa dem i tre dimensioner och som han själv uttrycker det “visa sin respekt för fåglarna och deras fjädrar”. För två år sedan insåg han vad han skulle göra – tittskåp, även kallat diorama.

“Northern East Meets Northern West” skapad av Chris Maynard (hemsida) med fjädrar från en svensk tjäder.

Genom att placera fjädern i en liten glasmonter gav skuggan en till dimension till verket. Med hjälp av ögonläkarutrustning som han ärvt av sin far fick han den förstoringsgrad och precision han behövde för att skära ut fåglar ur fjädrarna och placera dem i sina verk.

– Temat med de utskurna fåglarna utvecklades för att ge mer mening till verken, men för mig är det fjädrarna själva som är det mest förunderliga. Jag skulle vilja se ett stort vitt rum med en enda fjäder som hänger från taket och kalla det en galleriutställning, svarar Chris Maynard på frågan om hur hans konst uppkom.

När han förstår att jag hör av mig från Sverige skickar han en bild på ett verk som är gjort av fjädrar från en svensk tjäder (se bild til höger). Han berättar att fjädern kommer från någon som jagar tjäder i norra Sverige. Själv skulle han aldrig döda en fågel för att få tag på fjädrar, men ibland får han fjädrar från jägare. Annars kommer alla fjädrar i hans verk från zoo, ideella fågelräddningsföreningar eller privata fågelvoljärer.

För Chris finns det en förhoppning om att hans konst ska få fler att fascineras av fåglar och därmed öka önskan att bevara dem i världen. Fler av hans verk kan beskådas och köpas (både som kort och hela dioraman) på Featherfolio.com.

“Godwit World”, skapad av Chris Maynard med fjäder från en större argusfasan.

“Bittern”, skapad av Chris Maynard med fjäder från en större argusfasan.

“Siblings”, skapad av Chris Maynard med fjäder från en större argusfasan.

Mer att läsa