Gå till innehållet

Råstasjön räddad – byggstoppet överklagas inte

Vattenrall. Foto: Niclas Ahlberg http://www.natursidan.se/tag/niclas-ahlberg/

Vattenrall vid Råstasjön. Foto: Niclas Ahlberg 

Idag fick de nästan 25 000 personer som skrivit under en namninsamling för att rädda Råstasjön ännu ett glädjande besked. Politikerna i Solna kommer inte att överklaga Mark- och miljööverdomstolen beslut att gå på Världsnaturfonden WWF, Hyresgästföreningen i Solna, Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg och  Naturskyddsföreningen i Stockholms läns linje. Därmed stoppas byggandet av 600-700 bostäder vid sjön. Frågan om att göra sjön till naturreservat återstår.

– Även om andra ligger på oss att vi ska överklaga av principiella skäl så tycker vi att det är viktigare att lösa det bostadsbehov som finns. Vi har ett skriande bostadsbehov och ett överklagande skulle ta år av rättsprocesser. Jag förutsätter att alla partier skriver under på det här, och att alla konstruktivt hjälps åt för att vi ska kunna få fram fler bostäder. Och ett bra naturreservat kring sjön, säger Pehr Granfalk (M) till Mitt i Solna.

Politikernas beslut innebär att Mark- och miljööverdomstolens beslut inte kommer att överklagas och att det därmed inte kommer byggas några bostäder innanför strandskyddet i det aktuella området, i närheten av där vattenrallarna håller till på vintern.

I beslutet hänvisar Mark- och miljööverdomstolen bland annat till att Råstasjön och dess omgivningar är “mycket välbesökta och ett av kommunens viktigaste och mest lättillgängliga natur- och rekreationsområden”, att tätheten av näktergal i skogen norr om Råstasjön är bland de tätaste i Sverige, att det även finns rödlistade arter som mindre hackspett, brunand och silltrut, att skrattmåskolonin har ett högt värde och att Råstasjön utgör en nyckelbiotop för fladdermöss på våren.

– Sammantaget finner domstolen att kommunen inte har visat att det saknas möjligheter att uppnå syftet med planen genom att bygga bostäder utanför strandskyddat område. Det finns därför inte skäl att upphäva strandskyddet, skriver Mark- och miljööverdomstolen i domen.

Råstasjön är en av Stockholmstraktens bästa vinterlokaler för fågelskådning. Där kan man förutom vattenrallar och övervintrande rödhakar och gärdsmygar också se upp till 70 orädda gråhägrar som vintertid matas vid sjön. Råstasjön rymmer även en rik fauna året om. Det har exempelvis setts över 170 fågelarter vid sjön genom åren. 2013 utsågs sjön till Svensk pärla av Världsnaturfonden och det arrangeras regelbundet fågelexkursioner runt sjön av Stockholms Ornitologiska Förening, Västmanlands Ornitologiska Förening och även Fältbiologerna har förlagt utflykter till området. Både Naturmorgon och P4 Stockholm har sänt från Råstasjön.

Källor: Mitt iRädda Råstasjön,Mark- och miljööverdomstolen och Mitt i Solna

Mer att läsa