Gå till innehållet

Brittiska jordbrukare får betalt för återförvildande

I England inleds en satsning där jordbrukare kan få betalt för att på olika sätt återskapa natur eller göra naturvårdsinsatser för specifika arter.

Satsningen inleds med 10-15 pilotprojekt under en tvåårsperiod som vart och ett ska täcka mellan 0,5 och 5 kvadratkilometer. Det kan antingen handla om ett allmänt återförvildande av ett stort område, men också om riktade insatser för några av Englands mest hotade arter, som till exempel sandödlor och storspovar.

Sammanlagt planerar den brittiska regeringen att satsa någonstans mellan 8,4 och 9,6 miljarder kronor årligen till år 2028 och att 3 000 kvadratkilometer ska ha återskapats till år 2042. Det ska också satsas på småskaligare naturvård, samt ett mer hållbart jordbruk.

– Det verkliga testet på denna förändring av jordbruket är inte om den är lite eller måttligt bättre än den tidigare, utan om det kommer att räcka för att nå regeringens mål. Om inte så betyder det att denna historiska möjlighet kommer att ha gått till spillo. Det låter bra från regeringen, men djävulen kommer finnas i detaljerna och de har fortfarande inte publicerats, nästan sex år efter EU-folkomröstningen, säger Craig Bennett, ordförande för naturorganisationen The Wildlife Trusts, till The Guardian.

Källa: The Guardian

Mer att läsa