Gå till innehållet

Nya blomrabatter lockar snabbt stort antal biarter

Bi som letar föda bland blommor. Foto: Erik Hansson

I en ny studie från Tyskland har forskare undersökt vilka biarter som besökte nyanlagda blomsterrabatter i en stad, anpassade för att gynna biologisk mångfald. De överraskades positivt av resultaten.

I München har det setts 232 arter bin sedan 1997. Hur många av dessa arter lockas till en nyanlagd blomsterrabatt? Det beslöt sig en grupp forskare att ta reda på. De kontrollerade nio stycken, 1000 kvadratmeter stora blomrabatter som planterats för att locka insekter och fröätande fåglar.

Enbart ett år efter att de anlagts hade 68 olika biarter setts i dem. Det motsvarar en tredjedel av de biarter som setts sammanlagt i staden de senaste drygt 20 åren. Som väntat var många av arterna generalister (63 procent) och relativt vanliga. Bara sex av de 68 funna biarterna var uppskrivna på rödlistan som “nära hotad” eller “starkt hotad”.

– Resultaten visar bevarandevärdet av urbana blommor för vanliga arter som uppenbarligen snabbt upptäcker denna matkälla, skriver forskarna i sin slutsats.

Läs även:
Så anlägger du en äng
Ännu fler svenska kommuner låter gräsmattor bli ängar
• Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald

Källor: Science Daily och Journal of Hymenoptera Research

Mer att läsa