Gå till innehållet

Biologisk mångfald och rovdjur viktiga faktorer mot invasiva arter

Blåsfisken Arothron hispidus (“white-spotted puffer”) var ett av rovdjuren som minskade risken för invasiva arter att etablera sig. Foto: Zacken200, CC BY-SA 3.0.

Det finns många exempel på hur mänskligheten fört in nya arter som förstört eller orsakat stora skador i befintliga ekosystem. Karpar importerades till USA från Asien och har nu slagit ut mängder av inhemska fiskbestånd i hela Nordamerika. I Australien har introducerade paddor spridit sig okontrollerat i landet. En ny studie visar att rovdjur kan minska risken för invasiva arters påverkan på ekosystem.

I studien, som publicerats i tidskriften Ecology, ville forskarna testa hur väl invasiva arter lyckas etablera sig i olika miljöer och hur stor betydelse rovdjur har för att hålla dem i schack. Forskarna genomförde studien vid Panamakanalen där två olika hav möts och mängder av fartyg passerar och där det ibland följer med invasiva arter.

Man upptäckte att det fanns betydligt fler invasiva arter i Stilla havet än i Atlanten. Det stämmer också med tidigare studier som visade att det tar sig in ungefär åtta gånger fler invasiva fiskarter i Stilla havet.

Det anses bero på att det är högre biologisk mångfald i Atlanten och att ekosystemet därmed inte är lika känsligt för nya arter. Något som även bekräftats av andra studier. Dessutom upptäckte forskarna att rovdjur kan ha en stark påverkan på vissa invasiva arter och därmed minska risken för stark påverkan på ekosystem.

– Hälsosamma ekosystem står emot invasioner av främmande arter. Tillsammans med globala insatser för att minska risken för att organismer sprids via skepp, spelar skyddandet av inhemska rovdjur en avgörande roll för att hindra nya invasioner, säger Gregory Ruiz från Smithsonian Environmental Research Center (SERC).

Tydligast närmaste ekvatorn
Samma sorts studier genomfördes även på tolv andra platser från ekvatorn upp till Alaska i norr. I dessa försök såg forskarna att det fanns fler olika arter rovdjur nära ekvatorn och att de var betydligt effektivare på att stoppa en större del av de invasiva arterna.

– Vår studie visar att rovdjur är en nödvändig komponent som kan begränsa förekomsten av introducerade arter i dessa marina ekosystem, speciellt i tropikerna. Skydda rovdjuren – det vill säga skydda mångfalden i miljöerna – och du skyddar världens hav från invasiva arter som kan förändra balansen i marina ekosystem radikalt, säger Amy Freestone, forskare vid Temple University och Smithsonian Environmental Research Center (SERC) i Maryland.

Film från forskarnas studier:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Smithsonian Tropical Research Institute, Ecology och Ecology

Mer att läsa