Gå till innehållet

Bilogiska mångfaldens dag 22 maj firas i hela landet

Långhornsbi. Foto: Erik Hansson

Den 22 maj uppmärksammas för femte året i rad den internationella FN-dagen biologiska mångfaldens dag i Sverige. Det blir återigen en mängd olika evenemang runt om i landet med allt från guidningar i naturen, prisutdelningar, naturreservatsinvigning och växtbingo till att bygga fröbomber och lära sig sköta en äng. Dagen firas både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald.

• Se alla aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag uppdelade på en karta

FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är “ansträngt till bristningsgränsen”. Vår civilisation är direkt eller indirekt beroende av biologisk mångfald, men vårt sätt att leva håller på att slita sönder detta säkerhetsnät. Men rapporter från IPBES konstaterade också att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

För att uppmärksamma frågan om biologisk mångfald startades för fem år sedan ett initiativ för att etablera biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom. Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner och sedan dess har det arrangerats över 800 aktiviteter i samband med dagen.

I år är inget undantag. Sammanlagt en bra bit över 100 aktiviteter är när detta skrivs inplanerade. Både små och stora naturföreningar, kommuner, universitet, museer, länsstyrelser och eldsjälar engagerar sig och fler evenemang rapporteras just nu in i stort sett dagligen.

I samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj 2022 arrangeras det bland annat:
• Stora samarbeten mellan kommuner, naturföreningar och eldsjälar
• Naturbingo-vandringar där det gäller att fylla en bingobricka med arter
• Växtbytardagar
• Invigning av naturreservat
• Utdelning av SLU Artdatabankens naturvårdspris
• Lär dig inventera skogar
• Bioblitzer där så många arter som möjligt ska dokumenteras i ett visst område – både på land och under vattenytan
• Humlesafari
• Uppgrävning av den invasiva främmande växten blomsterlupin
• Utannonseringen av Årets trädgårdskryp
• Föreläsningar om varför biologisk mångfald är så viktigt
…och mängder av andra aktiviteter för hela familjen.

Länkar:
Se alla aktiviteter uppdelade på en karta
Allt du behöver veta om biologiska mångfaldens dag 2022
• Dagen kan även följas på framför allt Facebook, men även på Instagram

Om biologiska mångfaldens dag
Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året. Sedan dess har det arrangerats över 800 aktiviteter i samband med biologiska mångfaldens dag och dagen är nu väletablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Transparens: Jag som driver Natursidan är även spindeln i nätet i Biologiska mångfaldens dag-initiaitivet i Sverige. Huvudsamarbetspartner är Naturskyddsföreningen.

Mer att läsa