Gå till innehållet

Berguvsägg flyttas från byggarbetsplats

Berguv. Foto: Erik Hansson

Berguv. Foto: Erik Hansson

I Stockholms län har den kalla våren och kvarliggande snön gjort att områdets berguvar sökt sig till annorlunda boplatser, som inte alltid är så lämpliga. Vid ett tillfälle hittade byggjobbare ägg på en stor industrimaskin. Om maskinen startats hade äggen förstörts, enligt Mats Gothnier på Länsstyrelsen. Äggen samlades istället in och skickades till djurparken Skansen. Företaget som äger fastigheten vid byggarbetsplatsen lät dessutom uppföra ett nytt bo i form av en låda bredvid där äggen hittades.

Enligt Mats Gothnier är förhoppningen att honan ska acceptera det nya boet för sina ägg.
– Ja, vi hoppas att hon ska acceptera det nya boet och lägga ytterligare ägg. Om hon gör det kan vi smyga dit med de första två. Annars får vi låta dem kläckas på Skansen och släppa uvarna fria när de uppnått vuxen ålder. Men det är en sämre lösning eftersom fåglar som vuxit upp i fångenskap har svårare att klara sig i naturen.

Det finns ytterligare ett exempel i Stockholms län på att berguv valt en olämplig häckningsplats. I det fallet har byggföretaget spärrat av området och instruerat sin personal att inte gå för nära boet eftersom berguven är fridlyst och inte får störas på häckningsplatsen.

Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

Mer att läsa