Gå till innehållet

Bergslevande fåglar tycks drabbas hårt av global uppvärmning

Rödkronad skogssångare, en av arterna som trivs i hög terräng. Foto: Francesco Veronesi from Italy – Russet-crowned Warbler – Ecuador_S4E4123, CC BY-SA 2.0, Länk

Fåglar som lever på hög höjd i bergsområden hotas av utrotning, enligt en ny studie. I takt med att temperaturen i området höjs flyttar de högre upp i bergen. Till slut når de bergens topp och har ingenstans att ta vägen eller så konkurreras de ut av andra arter.

Studien har gjorts på 16 fågelarter som för ungefär 30 år sedan levde på Perus bergstoppar. Nu har hälften av dem försvunnit från samma områden.

LÄS ÄVEN: • Klimatförändringar slår hårt mot artrika områden

– Det har bara blivit lite varmare i tropikerna, men tropiska växter och djur verkar leva en bra bit högre upp på bergen än de brukade, berättar huvudförfattaren Benjamin Freeman från British Columbia-universitetet, för BBC News.

Forskarna upprepade en inventering som gjordes 1985 och kom fram till att arterna som levde högt upp i bergen över lag sökt sig längre högre upp och de flesta av dem hade minskat kraftigt både i antal och utbredning. Den globala uppvärmningen, som höjt temperaturen med i snitt 0,5 grader på 30 år i området, anses vara en “påskyndning av utrotandet”. Det fanns en direkt koppling mellan temperaturen och hur högt upp på bergen arterna flyttat. Fåglar som var vanliga nära toppen av berget för 30 år sedan är nu borta.

LÄS ÄVEN: • Varmare klimat trolig orsak bakom kollaps av insekter i regnskog

För fåglar i låglandet kan ett varmare klimat vara gynnsamt, men för djur och växter som lever på hög höjd i Anderna så kommer den globala uppvärmningen orsaka utbredd utrotning, enligt den nya studien.

Ytterligare ett problem för arterna i området är att många skogsområden avverkas på bergen, vilket ytterligare försvårar fåglarnas möjligheter att anpassa sig till ett varmare klimat.

Källor: BBC och “Climate change causes upslope shifts and mountaintop extirpations in a tropical bird community

Mer att läsa