Gå till innehållet

Att döda fladdermöss stoppar inte rabies

Egentlig vampyr. Foto: WikedKentaur via Wikimedia Commons

Egentlig vampyr. Foto: WikedKentaur via Wikimedia Commons

Att försöka stoppa spridningen av rabies genom att förgifta vampyrfladdermöss eller döda med hjälp av explosioner hjälper inte för att stoppa viruset. Tvärtom kan det till och med leda till att viruset sprids än mer när överlevande individer söker sig till andra kolonier och därmed sprider smittan ytterligare.

Det visar långsiktig ny forskning från fyra universitet som utförts både på fladdermöss i fångenskap, i det vilda, samt med hjälp av datorsimulationer av rabiessmitta.

Att döda många fladdermöss i en flock kan hjälpa tillfälligt lokalt, men inte på regional nivå och inte under längre tidsperioder enligt Pejman Rohani, en ekolog och epidemiolog på Michigan-universitetet, som deltagit i forskningen.

Varje år dör mellan 30 000 och 70 000 människor av rabies enligt World Health Organization (WHO). Över 95 procent av dödsfallen sker i Asien och Afrika och en majoritet av dem orsakas av smittade hundar.

Källa: Livescience

Mer att läsa