Gå till innehållet

Åtgärder utlovade för Nordens värsta vindkraftpark för rovfåglar

Kungsörn som klarade sig igenom vindkraftverken. Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kungsörn som klarade sig igenom vindkraftverken. Foto: Karl-Erik Söderqvist

Trots Skånes Ornitologiska Förenings varningar byggdes 13 vindkraftverk i ett område med många rovfåglar. Efter bara ett år har minst elva rovfåglar slagits ihjäl av rotorbladen och det är de värsta siffrorna i hela Norden. Nu har åtgärdsplaner presenterats.

Vindkraftparken ägs av de två energibolagen Vardar Vind och Västraby gård energi och de säger sig ha blivit överrumplade av det höga antalet döda rovfåglar. I en ny rapport, som vindkraftsägarna beställt, pekas vindkraftsområdet ut som det värsta i hela Norden när det gäller rovfågelsdöd.

LÄS ÄVEN: • Vindkraftpark byggdes i område med mycket rovfåglar – nu en ”katastrof”

Den här ormvråken är en av de elva rovfåglar som dödats av vindkraftverken i området. Foto: Karl-Erik Söderqvist

Den här ormvråken är en av de elva rovfåglar som dödats av vindkraftverken i området. Foto: Karl-Erik Söderqvist

För att försöka komma tillrätta med problemet föreslår vindkraftbolagen en rad åtgärder. Bland annat stopp för uppfödning av gräsänder för jakt, vilket lockar till sig rovfåglar till området. De lockas också att födosöka vid stubbåkrar, risiga buskar och högar av gödsel och halm i området. Dessa ska därför tas bort.

– Vi vill också utreda närmare vilka faktorer som ligger bakom fågeldöden och ha ett uppföljningsprogram, säger Pavel Sensky, kontaktperson för Vardar Vind och Västraby gård energi, till SVT.

Skånes Ornitologiska Förening berättar för Natursidan att de är positiv till planerna som presenterats:

– Vi tycker rapporten ger en mycket bra analys. Vi är mycket tillfreds med att andutsättningarna upphör. Detta är också något vi starkt rekommenderade i tidigare korrespondens i ärendet. De markrelaterade åtgärderna är mer problematiska eftersom de, som rapporten också säger, riskerar att påverka andra arter negativt. Men det kan vara värt att testa under en eller några säsonger, berättar Kenneth Bengtsson, Skånes Ornitologiska Förening.

Föreningen bedömer att tillfälliga stopp i driften under de dagar då slåtter, plöjning eller skörd pågår är en viktig åtgärd. Det testades redan i höstas, åtminstone för en del av verken. Åtskilliga glador födosökte då i området.

– Vi anser också att förslaget om utökade och förlängda studier i området är positivt, säger Kenneth Bengtsson.

Havsörn från Småland som dödades av vindkraftverken. Den blev 2 år och 161 dagar gammal. Foto: Karl-Erik Söderqvist

Havsörn från Småland som dödades av vindkraftverken. Den blev 2 år och 161 dagar gammal. Foto: Karl-Erik Söderqvist

Miljöskyddsinspektör Erik Persson i Helsingborg säger till SVT att han tycker att förslagen på lösningar är “bra och relevanta”, men att även fler krav kan diskuteras.

Vardar Vind och Västraby gård anser inte att vindkraftverken blir lönsamma om de måste stoppas helt när åkrarna plöjs och skördas, eller vid visst väder.

Mer att läsa