Gå till innehållet

Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Våtmark. Foto: Erik Hansson 

En viktig del av lösningen på klimatförändringarna, förutom att kraftigt dra ner på användningen av fossila bränslen, finns i naturen. Genom att återskapa och restaurera naturen, samt införa ett hållbart jord- och skogsbruk kan den globala uppvärmningen hållas tillbaka. Det är dessutom kostnadseffektivt, gynnar biologisk mångfald och ger bättre skydd mot extremväder.

Enbart världens skogar och jordlager lagrar mer än 2,5 gånger så mycket koldioxid som atmosfären. Det finns en enorm potential i naturen för att lagra kol. Forskning från 15 organisationer har visat att med förändringar i hur vi använder marken de närmaste tio åren kan naturen själv stå för 37 procent av det vi behöver åstadkomma fram till år 2030 för att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader. Dessa åtgärder kan dessutom utökas för ännu större effekt. Trots forskningen är det en lösning som diskuteras väldigt lite och som får väldigt lite ekonomiskt stöd, enligt Weforum.

LÄS ÄVEN: • Kostnadseffektiv naturvård underskattad klimatåtgärd

De så kallade “Naturliga klimatlösningarna” handlar till exempel om att börja med ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen där det istället plockhuggs träd och satsas på blandskogar, eller förändringar i jordbruket för att skapa bättre jordmån. Det handlar också om att återskapa och restaurera naturen – exempelvis skogar med flera arter träd och våtmarker.

LÄS ÄVEN: • Träd fortsätter lagra mer och mer kol ju äldre de blir

Våtmarker är ett bra exempel. De lagrar mer kol per kvadratmeter än de flesta skogar, samtidigt som de förser oss med andra tjänster – skydd mot översvämningar, mindre risk för torka och en förbättrad biologisk mångfald till exempel. I början av året utannonserade regeringen att de satsar 200 miljoner om året till att skapa fler våtmarker. Historiskt har Sverige blivit av med enorma ytor våtmarker. De har oftast omvandlats till jordbruksmarker och skogar.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: Klimatanpassa med hyggesfritt och blandskog

Sist, men inte minst måste mer natur skyddas. Det är i naturen det lagras stora mängder kol och när exempelvis en skog skövlas släpps det ut massor av växthusgaser. Det tar därefter årtionden innan eventuella nya träd som växer upp på samma plats kompenserar för utsläppen.

LÄS ÄVEN: • Ekosystem med många arter klarar klimatförändringar bättre

För att uppnå den effekt som forskarna kommit fram till gäller det dock att agera nu. Väntar vi 10-15 år med att införa de här åtgärderna har det avverkats så mycket skogar och förstörts så mycket av naturen att effekten sjunker från 37 till 22 procent med samma insatser under lika lång tid.

Källor: PNASNatureWeforum, Nature

Mer att läsa