Gå till innehållet

Insatser från Årets Östersjöbonde minskar övergödning och ökar biologisk mångfald

I veckan utannonserades Årets svenska Östersjöbonde. I år gick utmärkelsen till Louise Gårdenborg i Uppland, bland annat för hennes insatser för en bättre vattenmiljö, för pollinatörer och för att hon hjälper till att minska miljöproblemen från den lokala hästgården.

– Jag är väldigt hedrad och glad. Som egenföretagare har jag ingen chef som kan tala om för mig att jag gör ett bra jobb, så priset är en bekräftelse på att det jag gör inte är helt galet, säger årets pristagare Louise Gårdenborg.

Priset “Årets svenska Östersjöbonde” instiftades av WWF 2009 och delar ut 10 000 kronor till en lantbrukare som inspirerar till goda miljöinsatser för att minska övergödningen i Östersjön. Motiveringen till årets utmärkelse lyder:

“Louise Gårdenborg på Gårdsjö Lantbruk får priset för att hon genom sin samverkan med Julmyra Horse Center är ett föredöme för att visa hur hästgödsel kan förvandlas från ett problem till en viktig näringsresurs i jordbruket. Genom att ta emot stallgödsel från 200 hästar minskar risken för läckage från hästanläggningen till Julmyrabäcken och näringsämnena kommer till nytta i odlingen lokalt. Louise är också en samlande kraft i åtgärdsarbetet för minskad övergödning och tillsammans med verksamhetsutövare och boende i avrinningsområdet arbetar hon för att åtgärder ska utföras där de bäst behövs.”

Motiveringen till utmärkelsen från juryn som består av personer från WWF, LRF, SLU och Enköpings kommun

Studier har visat att dräneringsvatten från hästhagar innehåller högre fosforkoncentrationer än åkermark och därmed bidrar Sveriges 350 000 hästar till övergödningen i sjöar och vattendrag. Hästar i små och upptrampade hagar nära vattendrag bidrar mer till läckaget än hagar med färre hästar som ligger längre från vattendrag.

Louise Gårdenborg samlar in gödsel från de drygt 200 hästarna på en intilliggande hästgård och separerar träcket från spånet. Hästarnas träck blir till gödsling för hennes grödor medan spånet förhoppningsvis ska kunna bli biogas.

En remsa med honungsört, blodklöver, bovete och perserklöver gynnar pollinatörer till odlingarna. Foto: Jimmie Petré

Louise Gårdenborg har också sått strängar med blommor och byggt bon åt pollinatörer i området och har även anlagt en stor våtmark som gynnar den biologiska mångfalden och skapar en effektiv rening.

– Det är extra roligt att priset i år går till en ung kvinnlig jordbrukare, som för några år sedan tog över driften och ansvaret för familjeföretaget. Med utmärkelsen vill juryn uppmuntra Louise att fortsätta sitt viktiga arbete. Vi tror att hon kan inspirera många andra att vilja arbeta med ett hållbart och Östersjövänligt jordbruk, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

I höst ska en vinnare utses i WWF:s tävling ”Baltic Sea Farmer of the Year Award”. Louise och hennes gård representerar Sverige i tävlingen.

Källa: WWF

Mer att läsa