Gå till innehållet

Ännu ett framgångsrikt år för akut hotad vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett (i hägn). Foto: Erik Hansson

I fjol slogs rekord när det kläcktes elva vitryggiga hackspettar i Sverige. Rekordet tangerades i år, berättar Naturskyddsföreningen för Aftonbladet. Mycket återstår dock innan faran är över för arten.

Projekt vitryggig hackspett fortsätter kämpa för att den akut hotade hackspetten ska överleva i Sverige. Efter framgångarna i fjol har ett par projektet utökats till att även innefatta Skansen i Stockholm. 

I år har nio ungar som fötts upp på Nordens Ark i Sotenäs släppts ut i naturen. De stödmatas hela året, först med skalbaggslarver under sommar och höst och därefter med talg och späck under vintern. I området där de nya hackspettarna släppts ut i nedre Dalälven lever idag två “singelhonor” och sex av de utsläppta ungarna är hanar. Målet är fler parbildningar.

LÄS ÄVEN: • Bästa häckningsåret för vitryggig hackspett på minst 20 år

Förutom nio nya individer från fångenskap har det också gått relativt bra för de ungefär 20 vilda vitryggiga hackspettarna som lever i Sverige. Det ska ha kläckts elva ungar vid fyra häckningar. Lika många som fjolårets rekordnotering.

Naturskyddsföreningen berättar för TT att det dock även krävs insatser av annat slag för att rädda hackspettarna. På kort sikt behöver det avsättas 20 000 hektar skog i södra Bergslagen för att vitryggen ska klara sig på egen hand.

– Ansträngningarna räcker inte riktigt till. Framför allt måste skogsbolagen sätta av mer lövskogar och restaurera mer lövskogar för att vitryggen på sikt ska kunna klara sig själv. Vitryggen är kanske det allra mest krävande skogsdjuret vi har i Sverige. Så om den klarar sig så klarar sig i stort sett alla andra skogslevande arter också, säger Kristoffer Stighäll, projektledare för projekt vitryggig hackspett vid Naturskyddsföreningen till TT.

LÄS ÄVEN: • Projektet för att rädda vitryggig hackspett utökas

Den vitryggiga hackspetten vill antingen ha skog som nyligen eldhärjats eller stora områden med lövskog som är äldre än 80 år gammal och sådan skog är det väldigt ont om i Sverige.

LÄS ÄVEN: • För lite gammal lövskog i Sverige för vitryggig hackspett

Annat är det i våra grannländer. Både Norge och Finland har relativt stabila populationer, enligt projektledaren för Projekt vitryggig hackspett – Kristoffer Stighäll. I Norge på grund av att de lämpliga lövskogarna växer i så branta områden att inte skogsmaskinerna kan avverka där.

Finland är intressant att jämföra med Sverige. Runt år 1995 hade både Sverige och Finland ungefär tio par vitryggiga hackspettar. Idag har Sverige bara fyra säkert häckande par medan Finland har uppåt 250 par. Att Finland lyckats så mycket bättre med arten beror framför allt på två saker, enligt Kristoffer Stighäll. Dels restaurerar staten betydligt mer lämplig lövskog än vad som görs i Sverige och dels får landet ett inflöde av vitryggiga hackspettar från Ryssland och Baltikum.

Källa: TT/Aftonbladet

Mer att läsa