Gå till innehållet

Ängsväxtodlare utsedd till Årets pollinatör

Mats o Inger Runesson, Pratensis. Foto: Ola Jennersten

Det är nätverket Pollinera Sverige som för tredje året delar ut utmärkelsen Året Pollinatör. Årets vinnare, fröföretaget Pratensis, har “arbetat systematiskt och medvetet för att förbättra livsbetingelser för pollinerande insekter”.

Pratensis odlar runt 100 olika arter ängsväxter och säljer fröblandningar för odling av exempelvis torräng, fuktäng, skuggäng och blandningar lämpliga för fjärilar eller odling i landets norra delar. De senaste åren har företaget sett en “ordentlig ökning” av antalet personer som vill anlägga en äng för att gynna olika insekter.

LÄS ÄVEN: • Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald

Nu har Pratensis utsetts till Årets pollinatör och det med följande motivering:
”Utifrån sitt djupa intresse för botanik har Inger och Mats Runesson på företaget Pratensis spelat en mycket betydelsefull roll i den svenska ängens renässans. Med gedigen kunskap och ihärdigt arbete har de utfört en pionjärinsats inom svensk fröodling och skapat en fröbank av arter som hör hemma i den svenska floran. Deras arbete har gjort det möjligt för alla som vill att anlägga en äng med svenska ängsarter.”

LÄS ÄVEN: • SLU: Fler ängar i städer ger biologisk mångfald och lägre kostnad

Övriga nominerade i år var Uppsala Linneanska trädgårdar, Vägkantsprojektet och Hidinge gård i Närke. Tidigare år har utmärkelsen gått till Trafikverket på Gotland (2017) och bonden Niclas Malm på försöksgården Glyttinge i Östergötland (2018).

Att anlägga ängar istället för gräsmattor bidrar med mat till pollinatörer som humlor och fjärilar och bidrar även till ökad biologisk mångfald.

Fortfarande är ungefär 80 procent av grönytorna i de svenska städerna hårt klippta gräsmattor, enligt forskare vid SLU. Dessa områden gynnar få pollinatörer, producerar inga frön eller frukter och har ungefär samma biologiska mångfald som betong, enligt Mark Hostetler, professor i ekologi och bevarande vid University of Florida, som intervjuas av Earther.com.

Källa: Pollinera Sverige

Läs mer

Mer att läsa