Gå till innehållet

Ängens dag uppmärksammar artrika marker

äng

Äng som sköts med slåtter och som innehåller höga naturvärden och många arter. Foto: Erik Hansson

I helgen firar Naturskyddsföreningen ”Ängens dag” genom att både slå ängar och ett slag för den biologiska mångfalden. På många håll i landet sker gemensam slåtter och utflykter till gamla odlings- och betesmarker som är de mest artrika miljöer som finns i Sverige.

Igenväxningen av gamla odlings- och betesmarker är ett stort problem för många av Sveriges hotade arter. Jämfört med för hundra år sedan återstår idag bara en bråkdel av dessa marker.

LÄS ÄVEN: • Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald

För att gynna ängarnas arter arbetar Naturskyddsföreningens medlemmar runt om i landet ideellt med att hålla dessa marker öppna med slåtter. Många av de lokala grupperna i föreningen har i decennier slagit och räfsat marker som tidigare betades av djur. Att slå med lien är bara halva jobbet. Minst lika viktigt är att något senare ta bort det som slagits på ängen.

LÄS ÄVEN: • Krönika: Heldagskonferens om svarta fåret i Sveriges naturvård

– Om inte gräs och örter slås, räfsas och tas bort fungerar de som gödsel och gynnar helt andra växter – och djur – än de gamla ängsblommorna och de bin och fjärilar som är knutna till dessa, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • SLU: Fler ängar i städer ger biologisk mångfald och lägre kostnad

“Ängens dag” är öppen för allmänheten och det sker slåtteraktiviteter runt om i landet de närmaste tre veckorna enligt Naturskyddsföreningens kalender. Se alla aktiviter här.

Förutom att delta i “Ängens dag” kan du även göra egna insatser för att hjälpa vilda bin i Naturskyddsföreningens kampanj “Rädda bina”.

Källa: Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen

Mer att läsa