Gå till innehållet

Allt varmare höstar drabbar fjärilar

Rapsfjäril – en av landets vanligaste fjärilar. Kan vara svår att skilja från framför allt rovfjärilen. Lägg märke till tydliga “skuggor” kring vingribborna på vingarnas undersida och den gulgröna färgen. Foto: Erik Hansson

Klimatförändringarna gör att vi får allt längre och varmare höstar. Enligt ny forskning orsakar det att fjärilar får allt svårare att klara vintern.

Studien gjordes på den vanliga rapsfjärilen. Genom att simulera olika temperaturer i laboratoriemiljö kunde forskarna från Stockholms universitet, Uleåborgs universitet och Greifswalds universitet se att fjärilspuppor som utsattes för långa, varma höstar tappade mer i vikt och använde mer energi jämfört med puppor som upplevt en kortare och kallare höst. Fjärilar som tappat vikt hade mindre chanser att klara vintern.

– Även om djur i dvala använder mindre energi än aktiva djur, använder de mer när det är varmare. De kan inte heller äta för att ersätta den förlorade energin. Tidigare forskning har konstaterat att varmare vintrar är värre än kalla för djur i dvala, våra resultat visar att varmare höstar kan vara ännu farligare, säger Matthew Nielsen, som genomförde försöken vid Stockholms universitet.

Rapsfjärilar får flera generationer under ett år, men det är de individer som kläcks under våren som oftast är minst. Det beror troligen på den stress som pupporna utsätts för under vintervilan. I takt med att höstarna blir ännu längre och varmare så finns risk att rapsfjärilarna drabbas av ökad dödlighet först när de kläcks till våren.

– För att förstå hur den pågående förändringen av klimatet påverkar naturliga populationer av insekter är det nödvändigt att både ta hänsyn till att klimatförändringen går olika fort under olika delar av året, och att alla delar av insekternas livscykler kan påverkas av dessa förändringar, säger Karl Gotthard, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, som ledde forskningsprojektet.

Källor: Stockholms universitet och Functional Ecology

Mer att läsa