Gå till innehållet

Allmänheten visar att ekoxar sprider sig i Sverige

Ekoxe. Foto: Henrik Karlsson

Ekoxe. Foto: Henrik Karlsson

Det så kallade Ekoxeuppropet 2013 syftade till att få in rapporter från allmänheten för att bättre kunna kartlägga ekoxens utbredningen i landet. Intresset var långt över förväntan och på de veckor som uppropet varade inkom 1750 rapporter av 2053 ekoxar, vilket är ungefär ika mycket som rapporterats till Artdatabanken sedan 1960-talet.

De många rapporterna har lett till ny kunskap om Europas största skalbagge. Även om de flesta fynden gjorts i södra Sverige så har den nu hittats i nya delar av landet som till exempel i Västra Götalands län, norra Stockholms skärgård, öster om Tyresö i Stockholm, Vätternbranterna i Östergötland, norr om Ängelholm i nordvästra Skåne, i Simrishamn i sydöstra Skåne och en större utbredningen på Gotland än vad som tidigare varit känt.

Däremot har det varit färre fynd från Skåne än förväntat och inga fynd alls i Jönköpings eller Kronobergs län, där det tidigare hittats ekoxar.

Störst utbredning har ekoxarna i den sydöstra delen av landet i eklandskapen i Östergötland, Kalmar och Blekinge län.

Mer att läsa