Gå till innehållet

Äldre bonobo-honor skyddar yngre honor mot aggressiva hannar

Bonobo. Foto: Pierre Fidenci via Wikimedia Commons

Bonobo. Foto: Pierre Fidenci via Wikimedia Commons

Forskare som studerar bonobos i Kongo har upptäckt att äldre honor går samman för att skydda yngre honor mot hannar som trakasserar yngre honor. De äldre honorna attackerar och skrämmer iväg den aggressiva hannen.

Forskarna tror att beteendet utvecklats som en motstrategi mot hannars trakasserier. I grupp har honorna större chans att mota bort hannen.

LÄS ÄVEN: • Bonobo-födsel studerad för första gången i naturen.

Eftersom bonobos inte lever i så strikta släktgrupper är honorna som ingår allianser inte så ofta släkt med varandra. Ändå samarbetar de mot aggressiva hannar och troligen har det gett dem en bättre position inom den sociala hierarkin.

– Vi kan ha upptäckt ett sätt som honor bibehåller en överordnad status hos bonobos, säger rapportens huvudförfattare Nahoko Tokuyama vid Kyoto-universitetet.

Man tror även att det ger de äldre honorna fördelar genom att deras söner får större chans att para sig med de yngre honorna, som skyddas av de äldre honorna.

Man har även nyligen upptäckt att bonobo-honor som föder en unge får stöd av äldre honor vid födseln. Läs mer om det här.

Källa: The Science Explorer

Läs mer

Mer att läsa