Gå till innehållet

97% av Alaskas arter får klimatförändrade livsmiljöer

Ren vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Ren, en av förlorarna på klimatförändringarna. Foto: Erik Hansson

Av de 201 fågel- och däggdjursarter som lever i Alaskas arktiska och subarktiska områden kan 195 (ungefär 97 procent) få förändrade livsmiljöer på grund av klimatförändringar. 

– Klimatet förändras snabbare i Arktis, enligt vissa förändringar dubbelt så snabbt, än i tempererade områden på lägre höjder. Det gör de arktiska områdena till ett “tidigt varningssystem” för resten av kontinenten och att göra beräkningar på förändringarna i regionen är ett väldigt viktigt vetenskapligt verktyg, sa biologen Bruce Marcot på Pacific Northwest Research Station, som ledde studien.

Av de 201 arterna kommer 52 procent uppleva en utökning av sin livsmiljö medan 45 procent får se sina habitat minskas. Av de som gynnas av klimatförändringarna är skogs- och buskmarklevande arter som skogshöns och svartbjörnar medan förlorarna är ängslevande arter som ripor, renar och mindre däggdjur som är bytesdjur åt större rovdjur och rovfåglar.

Över lag missgynnas däggdjur mer än fåglar av klimatförändringarna i Alaska.

Källa: Science Daily

Mer att läsa