550 experter: Förlust av biologisk mångfald lika stort hot som klimatförändringar

Trämassaplantage. Foto: Lisa Sihlberg

I en ny studie som tagit 550 experter tre år att sammanställa pekas förlusten av biologisk mångfald ut som ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Svält och vattenbrist kommer drabba människor om inget görs.

– Tiden att agera var igår eller dagen innan det. Regeringar erkänner att vi har ett problem. Nu behöver vi agera, men tyvärr är agerandet vi ser nu inte på den nivå som behövs, säger Robert Watson, ordförande för Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), till The Guardian.

IPBES rapporterar till sina 129 medlemsländer och har ungefär samma funktion för biologisk mångfald som FN:s klimatpanel IPCC har för koldioxidutsläpp.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

Rapporten pekar bland annat på det ohållbara fisket i Stilla havet som kan tömma vattnen på fisk helt till år 2048, att sötvattenstillgången i Amerika halverats sedan 1950-talet och att 42 procent av Europas landlevande arter har minskat i antal det senaste årtiondet.

LÄS ÄVEN: • Livets bibliotek brinner – få nyhetsartiklar om förlusten av biologisk mångfald

De största hoten mot den biologiska mångfalden är enligt rapporten förlust av livsmiljöer, invasiva arter, kemikalier och klimatförändringar. Till exempel har omvandlingen av skogar till odlingsmarker och våtmarker till räkfarmer fördubblats sedan 1960-talet och världen har förlorat 130 miljoner hektar regnskogar de senaste 30 åren. Sedan européerna anlände till Amerika för 500 år sedan har 30 procent av artrikedomen försvunnit i världsdelen. I dagsläget ser den andelen ut att öka till 40 procent de kommande tio åren.

Forskarna betonar också att det finns en nära koppling mellan klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Källa: The Guardian