Gå till innehållet

300 rödlistade arter hotade när gruva slänger avfall i urskog

Mertainengruvan nordväst om Svappavaara i Kiruna kommun har nu fått grönt ljus av Mark- och miljödomstolen efter att ha överklagats av bland andra Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och två naturskyddsföreningar. Det innebär enligt Naturskyddsföreningen att nästan 300 rödlistade arter hotar att dö eftersom gruvbolaget LKAB kommer använda urskogen bakom gruvan för att tömma gruvavfall. Dessutom anser Naturvårdsverket att det finns risk för skador på myrområdet Rautas, som ingår i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Harticka. Foto: Skogsfrun via Wikimedia

Harticka. Foto: Skogsfrun via Wikimedia

Enligt Naturskyddsföreningen finns bara en procent av urskogen kvar i Sverige och i Mertainens urskog kan över 315 sällsynta svamp- och lavarter hittas som knappt finns någon annanstans. Arter som harticka, ostticka, rosenticka, ullticka, trolldruva och rynkskinn har hittats i den lilla del av området som inventerats.

LKAB ska bryta 15 miljoner ton järnmalm per år i gruvan, som är Europas största järnmalmsprojekt och som enligt företaget kommer ge 700 arbetstillfällen. Järnmalmsresterna kommer att hamna i den flera hundra år gamla skogen bakom gruvan.

Enligt LKAB var det dock det bästa alternativet.
– Om vi hade valt de alternativ som Naturskyddsföreningen förespråkar så skulle vi ha fått ta större marker i anspråk. Det finns skyddsvärda arter även på de andra platserna. Dessutom blir det mycket längre för truckarna att transportera, det blir större utsläpp av diesel och damm. Så därför ser jag att det här var den bästa placeringen för helheten, säger Anders Lindberg, informationschef på LKAB till Sameradion.

LKAB har tagit fram en kompensationsplan som innebär att de ska freda annan skog genom att flytta död ved där de skyddsvärda arterna finns. “på det sättet skapar vi förutsättningar på annan plats”, menar Anders Lindberg.

Läs mer:
Fler artiklar om den svenska gruvboomen.
Så banar Sverige väg för fortsatt gruvboom.

Källor: NSD, Naturvårdsverket och Sameradion

Mer att läsa