Gå till innehållet

190 forskare sågar EU:s och Sveriges skogspolitik – anses skadlig för klimatet

Kalhygge i Sverige 2017. Foto: Erik Hansson

I mitten av september 2017 röstade EU-parlamentet för att det ska bli tillåtet att avverka mer skog i framtiden utan att det behöver kompenseras med utsläppsrätter. Förslaget, som lades fram av Finland och Sverige, fick inte en enda nej-röst från de svenska EU-parlamentarikerna. Nu kritiserar 190 forskare beslutet och menar att det riskerar ha en negativ påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden.

De 190 forskarna från EU och USA (varav minst tio är från Sverige) har skrivit ett öppet brev till EU:s beslutsfattare. De varnar för att en ökad skogsavverkning för att skapa bioenergi riskerar få negativa följder för klimatet och biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • Miljöorganisationer kritiska mot att Sverige vill försvaga EU:s klimatpolitik

– Den här inriktningen riskerar ha skadliga effekter på klimatet, biologisk mångfald och hållbara ekosystem genom att släppa ut mer växthusgaser och orsaka fler förlorade livsmiljöer – ackumulerade bevis tyder på att den föreslagna strategin riskerar att vara kontraproduktiv, skriver forskarna.

LÄS ÄVEN: • EU-parlamentet röstade för ökad skogsavverkning med mindre klimathänsyn

En ökad avverkning har en negativ inverkan på klimatet eftersom skogars kollagring omedelbart reduceras när skogen avverkas. Det kan ta årtionden innan liknande nivåer uppnås i den planterade skogen som ersätter den avverkade. Dessutom orsakar avverkningarna utsläpp av andra växthusgaser.

Forskarna uppmanar EU att basera sina beslut på forskning.

– Akuta åtgärder krävs för att bekämpa hoten från klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. EU måste sätta upp ett evidensbaserat prejudikat på hur de ska uppnå Paris-avtalet och ta hänsyn till de stora förändringarna för skogarna och deras funktioner, skriver forskarna vidare.

Även miljörörelserna var kritiska till EU-parlamentarikernas röstning:

– EU-parlamentet har underminerat EU:s kamp mot klimatförändringar och vänt upp och ned på år av hårt arbete av forskare, kampanjarbetare och andra genom att rösta för en sista minuten-ändring av hur EU-länderna räknar utsläppen från deras lantbruks- och skogsbranscher, skrev Fern i en kommentar till omröstningen.

BirdLife Europe:

– Att gömma utsläpp i riggade redovisningar lurar inte atmosfären. Om vi inte behåller kolet i skogen kommer vi få det i vår atmosfär, så enkelt är det. Dagens omröstning underminerar och är en förolämpning mot allt det arbete som lagts ner för att stoppa klimatförändringarna, som kommer att påverka alla på vår planet, inklusive jordbrukare och skogsägare, sa Ariel Brunner, politisk chef för BirdLife Europe & Central Asia.

Källa: Euractiv

Mer att läsa