Gå till innehållet

17 visenter från Sverige ska släppas fria i naturreservat i Ryssland

Visent (Bison bonasus) i Eriksbergs viltpark. Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

I en av de största visentflyttningarna någonsin hämtas 17 visenter från fyra uppfödare i Sverige och släpps ut i naturreservat i Ryssland. 

– Visenterna har tillbringat en månad i karantän på Eriksberg innan de nu återinförs till Ryssland och Kaukasus för att bygga upp en livskraftig population, säger Ola Jennersten, internationell naturvårdsexpert på WWF.

LÄS ÄVEN: • Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?

I Ryssland lever idag ungefär 500 visenter vilt, men fler behövs för att säkra överlevnaden. De svenska visenterna är ett samarbete mellan WWF, European Bison Conservation Center och Eriksberg för att hjälpa visenten att återetablera sig i Ryssland.

LÄS ÄVEN: • Främmande ”megafauna” gynnar artrikedomen

För ungefär 10 000 år sedan levde det visenter i stora delar av Europa, men de utrotades på 1920-talet. Sedan dess har djur placerats ut från djurparker så att det idag lever ungefär sammanlagt 3000 visenter i Polen, Vitryssland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Slovakien, Rumänien och Tyskland.

Att ha vilda visenter anses bland annat eftersträvansvärt eftersom det är betesdjur som håller markerna öppna. Det finns många forskare och naturvårdsarbetare som tycker att visenter även borde återplanteras i Sverige.

– Vi behöver fler växtätare, och då i synnerhet gräsätare, som kan bidra till att hålla markerna öppna och skapa förutsättningar för artrikedom och mångfald i skogs- och odlingslandskapet. Vilda visenter kan bidra till att upprätthålla och utveckla det betade landskapets biologiska mångfald, och är troligen det närmaste vilda kor vi kan komma idag, säger Carl-Gustaf Thulin, föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning på SLU och forskare med inriktning mot genetik, faunarestaurering och rewilding.

Källa: WWF

Mer att läsa