Gå till innehållet

Kungsörn (Aquila chrysaetos, Golden Eagle)

Här är alla våra nyheter om kungsörn.

Juvenil kungsörn flygande. Foto: Zsombor Károlyi

Juvenil kungsörn flygande. Foto: Zsombor Károlyi

Längd: 75-88 cm
Vingbredd: 204-220 cm
Släkte: Aquila
Familj: Hökartade rovfåglar
Läte: Så gott som alltid tyst, men ibland ett ormvråksliknande “hijää”.

Beskrivning:
En av våra största rovfåglar. Har under sina första levnadsår vita fält i vingarna som efter sex år blir betydligt mörkare och ger ett mer “enhetligt” intryck.

Kan förväxlas med:
• Den mer bredvingade och långstjärtade havsörnen, som har vit stjärt hos äldre individer.
• Den mindre ormvråken.

Övrigt:
• Förekommer framför allt på Gotland och i fjällen. Ungfåglar dyker under vintern ofta upp i övriga landet.
• Jagar framför allt harar och skogshöns. Kan även ta gäss, katter, igelkott, unga kalvar och trafikdödat.
• Hotas av tåg, vindkraftverksutbyggnaden, skogsbruk utan hänsyn och blyförgiftning.
• Gotland har världens tätaste bestånd av kungsörn.

Filmer:
[youtube_sc url=http://www.youtube.com/watch?v=7uBAwrpQviQ rel=0 fs=1 autohide=1 modestbranding=1]

Bilder:

Kungsörn sittande. Foto: Zsombor Károlyi

Kungsörn sittande. Foto: Zsombor Károlyi

 

Mer att läsa