Fler artiklar om: klimparna

Stort naturskogsområde skyddat i nytt reservat

Ett av Gävleborgs läns största obrutna skogsområden får ett permanent skydd när Klimparna blir naturreservat. Idag beslöt länsstyrelsen i Gävleborgs län för att bilda Klimparnas naturreservat. Syftet är att bevara…

Pin It on Pinterest